W 77. rocznicę „Sonderaktion Lublin”

Mszą świętą oraz apelem pamięci uczczono w niedzielę pomordowanych przed 77. laty w akcji „Sonderaktion Lublin”, prowadzonej przez nazistów przeciwko przedstawicielom lubelskiej inteligencji.
W uroczystościach w kościele salezjanów pw. MB Wspomożenia Wiernych na Kalinowszczyźnie oraz przy znajdującym się w pobliży pomniku poświęconym ofiarom niemieckiego terroru udział wzięli przedstawiciele organizacji kombatanckich, byli więźniowie Zamku Lubelskiego oraz ich rodziny: ks. dr Rafał Charzyński, wnuk prof. KUL Czesława Martyniaka oraz jego najbliższa rodzina, Leszek Krzyżanowski, wnuk Antoniego Krzyżanowskiego dyrektora Gimnazjum im. W. Arciszowej, a także przedstawiciele władz samorządowych, muzealnicy na czele z Zygmuntem Nasalskim, członkiem honorowym PTTK, byłym dyrektorem Muzeum Lubelskiego, przewodnicy, księża i mieszkańcy parafii.
Apel pamięci przy pomniku prowadzili: Maria Wiśnioch, prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych w Lublinie oraz Ryszard Łoziński, przewodnik, który odczytał nazwiska osób, które w noc wigilijną 23 grudnia 1939 roku zostały rozstrzelane przy cmentarzu żydowskim (dziś w tym miejscy stoi pomnik): Stanisława Bryły (prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, społecznik), Bolesława Sekutowicza (prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie), Edwarda Lipskiego (adwokat, były starosta zamojski i tomaszowski), Władysława Rutkowskiego (adwokat), prof. Czesława Martyniaka, ks. prof. Michała Niechaja (wykładowca teologii dogmatycznej na KUL i Wyższym Seminarium Duchownym), Tadeusza Moniewskiego (dyrektor gimnazjum i liceum im. Stanisława Staszica), Antoniego Krzyżanowskiego, Józefa Dańkowskiego (starosta powiatu lubelskiego) i Tadeusza Illukiewicza (starosta powiatu lubartowskiego).
Pod pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze.KB