85 lat szkoły w Dubecznie

(15 czerwca) Piękna uroczystość uświetniła 85-lecie Publicznego Gimnazjum w Dubecznie. Była msza, przemówienia, nadanie orderu sztandarowi szkoły przez piłsudczyków oraz wspomnienia licznie przybyłych absolwentów.

– To jest piękna przedwojenna tradycja dobrej polskiej szkoły – mówił starosta Andrzej Romańczuk. – Ale przede wszystkim jest to bez mała sto lat ciężkiej pracy edukacyjnej grona nauczycielskiego tej szkoły. Efektem tej pracy są absolwenci rozsiani po całym świecie, którzy przynoszą chlubę Dubecznu i całej ziemi włodawskiej.
Podczas uroczystości Lech Marczak, prezes Zarządu Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, udekorował sztandar szkoły medalem Za zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP. Odznaczenie zostało w uznaniu dotychczasowej współpracy i za krzewienie wartości patriotycznych zostało nadane przez Zarząd Główny Związku.
Życzenia na ręce dyrektor PG w Dubecznie składali licznie przybyli goście. Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie tablicy z okazji 85. rocznicy powstania szkoły w Dubecznie.
W gimnazjum uczy się 112 uczniów. (pk)

Kalendarium szkoły w Dubecznie

1.09.1931 – Uroczysta inauguracja roku szkolnego, otwarcie siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w budynku obecnego gimnazjum. Lokalizację szkoły między Hańskiem a Dubecznem przyjęto w wyniku długotrwałych sporów między mieszkańcami obu miejscowości oraz władzami gminy.
15.06.1936 – Uroczyste poświęcenie budynku i Sztandaru Szkoły. Szkoła oficjalnie otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Rok 1940 – Powstaje szkoła ukraińska. Obie mieszczą się w tym samym budynku. Dzieci polskie są prześladowane. Tracą chęć do nauki, dlatego stale zmniejsza się ich liczba.
Czerwiec 1944 – Budynek szkoły zostaje podpalony przez nieznaną bandę, spalony i doszczętnie ograbiony przez tutejszą ludność. Pozostałości przechodzą pod opiekę wójta, który zabiera piece, zrywa podłogi i przywłaszcza sobie ogrodzenie. Pozostają tylko mury bez dachu.
Rok szkolny 1945/1946 – Brak nauczycieli. Uczy jedna nauczycielka – Zofia Lalak, która prowadzi 5 oddziałów. Liczba uczniów – 120. Organizuje się biblioteka szkolna (27 książek ze zbiórki rodziców).
Rok szkolny 1946/1947 – Uczęszcza 103 dzieci. Po 5 klasach szkoły dzieci nie mają możliwości kontynuowania nauki.
Rok szkolny 1949/1950 – Organizuje się poranki Rocznicy Rewolucji Październikowej, urządza akademię w 70. rocznicę urodzin Wielkiego Wodza Józefa Stalina. Uroczyście pożegnano klasę siódmą. To pierwsza klasa na tym terenie w Polsce Ludowej. Szkoła w odbudowie.
Rok szkolny 1950/1951 – Dzieci – 125, klas – 7, trzy nauczycielki. Szkoła ciągle mieści się w dwóch budynkach odległych od siebie o 2 km. Starsze klasy uczą się w Białej Szkole, a młodsze – w Czerwonej.
Rok szkolny 1951/1952 – Szkoła ma 144 uczniów, 7 oddziałów i 4 nauczycieli. Dzięki PZPR wyremontowano szkołę. Warunki lokalowe szkoły zmieniły się na lepsze. Pozostałe dwie sale zostały wykończone i oddane do użytku. Łatwiej jest zorganizować pracę wychowawczą. Wszystkie klasy umieszczono w nowym budynku. Pracują wszystkie organizacje szkolne. Prężnie działa Komitet Rodzicielski. 1 września na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego powitano uczniów klasy pierwszej, pierwszego rocznika urodzonego w Polsce Ludowej. W programie były śpiewy, przemówienia i deklamacje. Koło PPR zobowiązuje się do pracy nad „wyrabianiem miłości i szacunku do ZSSR jako opiekuna ludzi pracy na całym świecie”.
Rok szkolny 1953/1954 – Polepszają się warunki lokalowe. Jest pokój nauczycielski.
Rok szkolny 1958/1959 – Liczba dzieci wg stanu na 1 września wynosi 203. Pracuje 6 nauczycieli. Zorganizowano kurs dokształcający dla dorosłych w zakresie klasy VII. Ukończyło go 12 osób, przeważnie pracownicy huty i GS w Hańsku. Prowadzone są kółka przedmiotowe i pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji. Szkołę ukończyło 23 uczniów, 5 uczniów zdało egzaminy wstępne do szkół średnich.
Rok szkolny 1961/1962 – Wzdłuż drogi do Hańska i Dubeczna młodzież posadziła przeszło 1000 topoli. Łączna liczba uczniów: 260, promowano 130. Egzaminy do szkół średnich zdało 10 uczniów.
Rok szkolny 1963/1964 – W szkole zorganizowano wystawę rejonową eksponatów odzwierciedlających pracę i dorobek szkół w okresie istnienia Polski Ludowej. Wystawa była otwarta 7 dni.
Rok szkolny 1967/1968 – W maju podłączono do szkoły światło, wreszcie popłynął prąd i szkoła otrzymała telewizor.
Rok szkolny 1968/1969 – Szkoła liczy 304 uczniów. Jest 11 oddziałów i tylu nauczycieli.
Rok szkolny 1977/1978 – Wszyscy wzięli udział w uroczystym apelu z okazji przystąpienia młodzieży do 2. etapu „Sztafety olimpijskiej – Moskwa ‘80”.
Rok szkolny 1981/1982 – Zbiorcza Szkoła Gminna w Dubecznie mieści się w murowanym, trzykondygnacyjnym budynku. W Bukowskim Lesie, Kol. Kulczyn i Osowie znajdują się filie tej szkoły. Szkoła liczy 434 uczniów, uczą się w 17 oddziałach, w tym są dwa oddziały przedszkolne. Szkoła dysponuje 9 izbami lekcyjnymi. Oprócz tego znajduje się oddzielny budynek zajęć praktyczno-technicznych.
Rok szkolny 1985/1986 – W listopadzie młodzież uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu pomnika „Ku Czci Poległych w latach 1939-1945 z terenu gminy Hańsk”.
Rok szkolny 1988/1989 – Liczba uczniów 410 plus 71 w tzw. „szkółce”, uczy 27 nauczycieli.
Rok szkolny 1993/1994 W kwietniu 1994 r. zakupiono do szkoły 2 pierwsze komputery.
Rok szkolny 1996/1997 – Z inicjatywy przedwojennych absolwentów i uczniów szkoły w Dubecznie oraz Liny Gieysztor – córki Leona Szysza postanowiono rozpocząć starania przywrócenia szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, które szkoła posiadała przed wojną.
Rok 2002/2003 – Wykonanie nowej, barwnej elewacji budynku szkolnego. „Biała szkoła” zmieniła barwę na zieloną.
Rok szkolny 2010/11 – Oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i drogi dojazdowej do gimnazjum z chodnikami dla pieszych i parkingiem przy szkole. Otwarcie małej hali gimnastycznej w budynku dawnej pracowni.
Rok szkolny 2011/2012 – Uroczystość nadania szkole imienia Józefa Piłsudskiego.
Rok szkolny 2015/2016 – Uroczystość 85-lecia powstania szkoły w Dubecznie, 15 czerwca 2016 r.