A po co mi to?

W Krasnostawskim Domu Kultury przed świętami Bożego Narodzenia rozstrzygnięto konkurs „A po co mi to?” zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krasnymstawie.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z Krasnegostawu. Każda placówka zgłosiła po trzy pięcioosobowe zespoły, łącznie do rywalizacji przystąpiło 45 uczniów. – Organizatorzy mieli na celu promowanie zdrowego stylu życia, zapoznanie uczniów z wiedzą na temat różnych substancji zmieniających świadomość oraz skutków ich zażywania. Ponadto w trakcie konkursowych zmagań uczestnicy jak i obserwatorzy mieli możliwość kształtowania umiejętności asertywnego odmawiania użycia środków odurzających w sytuacjach presji grupy rówieśniczej – mówi Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Edyta Kisiel – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie, Alicja Grabiec – pełnomocnik burmistrza Krasnegostawu ds. profilaktyki uzależnień, Marek Majewski – naczelnik wydziału oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki starostwa powiatowego w Krasnymstawie oraz Magdalena Wróbel i Marta Zorska – instruktorzy KDK. Uczestnicy zabawy mieli za zadanie m.in. odegrać scenkę, pokazującą, w jaki sposób młody człowiek może zachować się w sytuacji, gdy jest namawiany do sięgnięcia po używkę i wykonać plakaty o tematyce profilaktycznej. Na koniec odbył się konkurs wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień od alkoholu, nikotyny i dopalaczy. Najlepiej w rywalizacji wypadła drużyna z SP nr 5 w składzie: Diana Smorga, Milena Lis, Szymon Droździel, Paweł Dziedzic i Maja Wieleba (opiekun – Renata Marczewska). Drugie miejsce zajęła ekipa z SP nr 4 (Michał Wojciechowski, Gabriela Kazimierska, Michał Szymoniak, Sebastian Lewandowski i Kornel Piwko, opiekun – Agnieszka Rybczyńska-Manachiewicz), a trzecie SP nr 1 (Alicja Czerniak, Zofia Bojarczuk, Bartłomiej Soczyński, Oliwia Kmieć i Kinga Bąk, opiekun – Agnieszka Siedlecka). Konkurs zorganizowały: Ewa Adamczuk, Beata Filipiak, Alicja Galińska i Katarzyna Gruszczyńska. (k)