Absolutorium niejednomyślnie

Rada Gminy Leśniowice udzieliła absolutorium wójtowi Wiesławowi Radzięciakowi. Jednomyślności jednak w tej sprawie nie było. Przeciw głosowała radna Monika Mazur oraz Barbara Dziedzic. – Nieprzekonanych nie przekonam, a ubiegły rok był dla gminy doskonały – mówi wójt Radzięciak.

Jednym z pierwszych punktów sesji były interpelacje, podczas których radna Barbara Dziedzic nawiązała do nawałnicy, która niedawno przeszła m.in. przez gminę Leśniowice. Przypomniała o szkodach, wyrządzonych przez ulewne deszcze, w tym podtopionych posesjach. Zaapelowała w imieniu mieszkańców Nowego Folwarku o udrożnienie przepustów. Dyskusję wywołały postulaty radnej Moniki Mazur z Sielca, która domagała się wyłączenia z niektórych radnych z głosowania dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśniowice, umożliwiającego budowę ropociągu. Zdaniem Mazur radni, przez których działki przebiegać ma inwestycja, nie powinni w tej sprawie głosować. Wiesław Radzięciak, wójt gminy Leśniowice odpowiedział jej, że temat ten dyskutowany był już z radcami prawnymi, którzy nie widzieli potrzeby wyłączania poszczególnych radnych z głosowania.
– To nie dotyczy interesu radnych – mówił wójt Radzięciak. – Gdybyśmy tak wszystkich wykluczali, to nic byśmy nie przegłosowali.
Radna nie zgodziła się ze stanowiskiem wójta.
– Jeśli radni będą brali pieniądze za to, że przez ich działki przebiegać będzie ropociąg, to jest to ich interes i nie powinni uczestniczyć w tym głosowaniu – argumentowała radna, ale wójt nie chciał kontynuować tematu.
Radna Mazur zgłosiła też zastrzeżenia w sprawie wydawania gminnych pieniędzy.
– Chodzi o montaż sześciu przydrożnych słupków, które wyłamano i skradziono – mówiła radna Mazur. – Policja je odzyskała. Do ich ponownego montażu gmina wynajęła człowieka i zapłaciła mu za to aż trzy tysiące złotych. To nie do pomyślenia, żeby wydać na to tak wielką kwotę! Tym powinni się zająć pracownicy gminy. Nawet ja mogłam to zamontować. Mam też zastrzeżenia odnośnie rozbieżności w opłatach za pobite szyby. Łatwo wydaje się publiczne pieniądze! Wnoszę o kontrolę komisji rewizyjnej w tych kwestiach.
Najważniejszym punktem czwartkowej sesji było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Przed tym punktem głos zabrał Radzięciak. Stwierdził, że 2016 rok był dla gminy Leśniowice „świetny”, a większość zaplanowanych zadań została zrealizowana. Przypomniał, że samorząd zajął wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu pod względem realizacji inwestycji. Jego entuzjazmu nie podzielała radna Mazur, która stwierdziła, że rok 2016 był najsłabszy pod względem zrealizowanych wydatków. Wskazywała też na inne uzyskane przez gminę – jej zdaniem niekorzystne – wskaźniki. Radne Mazur oraz Dziedzic zagłosowały przeciw udzieleniu absolutorium wójtowi. Pozostali radni byli „za”. Dziękując radnym, wójt jeszcze raz powtórzył, że miniony rok był dla gminy „doskonały”.
– Ale każdy ma prawo do własnego zdania, nieprzekonanych – nie przekonam – stwierdził Radzięciak. (mo)