Adam Puławski. Portrety i autoportrety 2020-2023

Tym razem prace chełmskiego artysty będzie można obejrzeć na wystawie w Galerii CK-Osiedlowego Domu Kultury w Łęcznej, przy ul. Górniczej 12. Wernisaż odbędzie się 14 września 2023 r., godz. 18.00. Wstęp wolny.

Na wystawie autor zaprezentuje cykl portretów wykonanych w technice rysunku i malarstwa powstałe w latach 2020-2023.

Adam Puławski (ur. 1966 r.) Z wykształcenia jest historykiem (dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia), a z zamiłowania malarzem i rysownikiem. Specjalizuje się w portrecie, chociaż w jego twórczości możemy spotkać sceny rodzajowe, architekturę, zwierzęta i postacie. W jego pracach znajdziemy nawiązania i inspiracje do sztuki impresjonistów, post-impresjonistów, fowistów, czy sztuki z przełomu XIX i XX w. Cechą charakterystyczną jego portretów jest zróżnicowanie  środków artystycznych, od oszczędnej ale często rozedrganej kreski, po ekspresyjne plamy nasyconego koloru. RD