Agnieszka Kruk prezesem Funduszu

Znowu potwierdziły się nasze nieoficjalne informacje. Tak jak typowaliśmy, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie została Agnieszka Kruk, była wiceprezydent Chełma. Zastąpiła odwołanego Grzegorza Grzywaczewskiego. Lokalni samorządowcy cieszą się, że prezesem jest osoba związana z naszym terenem.

– Zarząd Województwa Lubelskiego, na wniosek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, powołał z dniem 12 stycznia 2023 roku na stanowisko Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie Panią Agnieszkę Kruk – poinformował w minionym tygodniu Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy tej instytucji.
– Agnieszka Kruk jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie.

Posiada tytuł Master of Business Administration. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: prawa podatkowego, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania i finansów w administracji publicznej oraz szacowania nieruchomości. Uzyskała świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami, dużą organizacją oraz zasobami ludzkimi. Zostało ono zdobyte zarówno w spółkach prawa handlowego, jak i w administracji rządowej i samorządowej. W swojej karierze zawodowej sprawowała m.in. funkcję wiceprezesa ds. finansowych, zastępcy prezydenta miasta, głównej księgowej – podaje rzecznik Funduszu. (bf)