Akademia dla nauczycieli

W czwartek (13 października) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie, odybyła sie akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Hasłem przewodnim uroczystosći był fragment sentencji poety i pisarza Paolo Coelo “Najcenniejszym i najtrwalszym darem, jaki można dać dziecku jest wykształcenie”. Wychowankowie Ośrodka wyrazili swoje podziękowania występem artystycznym w formie koncertu życzeń. Uczniowie, na wesoło i z humorem przedstawili scenki z życia szkoły. Nauczyciele Marta Orenczuk, Katarzyna Smolik, Katarzyna Olszewska oraz Joanna Szymańska uhonorowani zostali nagrodą Zarządu Powiatu. Nagrody Dyrektora wręczono wyróżniającej się grupie nauczycieli i pracowników Ośrodka. Na zakończenie akademii wychowankowie Ośrodka podziękowali swoim nauczycielom i pracownikom za trud wychowania, wręczając czerwone róże. (p)