Akademickie laury dla redaktorów

Po raz piąty wręczone zostaną nagrody Akademickie Laury Dziennikarskie (AKLAUD). Galę w tym roku organizuje Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uroczystość odbędzie 20 lutego o 10 w Centrum Transferu Wiedzy.


Nagrody i wyróżnienia przyznawane są osobom wyróżniającym się w środowisku dziennikarskim autorytetem zawodowym i dydaktycznym. Nagroda AKLAUD została ustanowiona w 2013 roku pod honorowym patronatem rektorów lubelskich uczelni
Podczas tegorocznej gali zostanie przyznany AKLAUD Młodych AD 2017 oraz AKLAUD AD 2017. Nie zabraknie też występów artystycznych i konferencji naukowej, która zainauguruje jubileusz dziesięciolecia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Tytuł dyskusji to „Uniwersytet – komunikacja – media”. Będzie ona poświęcona ks. prof. Leonowi Dyczewskiemu – założycielowi instytutu.
W ramach uroczystości odbędzie się również promocja książki pt. „Mistrz i Przyjaciel. Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski”. Organizatorzy zachęcają też do odwiedzenia poświęconej mu wystawy. Z kolei studenci będą mieli okazję do wzięcia udziału w debacie dotyczącej Lubelskiej Szkoły Reportażu. Będzie można także obejrzeć wiele ciekawych materiałów filmowych nawiązujących do tematyki spotkania.
Wśród nominowanych znaleźli się: red. Czesława Borowik – dziennikarka i reportażystka w Polskim Radiu Lublin. Drugim nominowanym jest red. Paweł Chromcewicz – dziennikarz prasowy i telewizyjny, były redaktor naczelny takich gazet jak: „Dziennik Wschodni” i „Kurier Lubelski”, a także red. Katarzyna Michalak – kierownik Redakcji Reportażu Radia Lublin, wybitna lubelska reporterka, zdobywczyni m.in. „radiowego Oskara” (Prix Italia). W konkursie weźmie udział też red. Małgorzata Sawicka – organizatorka słynnej w Polsce i na świecie Redakcji Reportażu, powołanej w 1992 r przez ówczesnego prezesa, wizjonera, człowieka niepowszedniej prawości, znakomitego animatora, śp. Janusza Winiarskiego. Wśród nominowanych znalazł się także red. Leszek Wiśniewski – dziennikarz, publicysta, scenarzysta i reżyser, który swoimi zawodowymi osiągnięciami dzielił się ze studentami, prowadząc zajęcia z podstaw realizacji telewizyjnej na Wydziale Politologii UMCS. Szanse na zdobycie AKLAUDA ma także red. Małgorzata Żurakowska – doktor, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikowania Społecznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, naukowiec, badacz, wykładowca akademicki i dziennikarz radiowy – publicysta, lektor oraz reżyser.
Do grona nagrodzonych może dołączyć również red. Martyna Podolska – dziennikarka, reporterka, prezenterka oraz wydawca w Redakcji Kultury i Edukacji Polskiego Radia. Od października 2017 w radiowej Jedynce ma swój autorski program „Kultura przy kawie”. Ostatnim nominowanym jest red. Mateusz Kasiak – absolwent studiów licencjackich z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Politologii UMCS oraz pedagogicznych studiów podyplomowych na Politechnice Lubelskiej, stypendysta i laureat Nagrody im. Piotra Mroczyka w roku 2017 oraz zdobywca tytułu i statuetki Młodego Ambasadora Lublina 2017, autor kilkunastu artykułów naukowych, publikowanych na łamach prestiżowych czasopism naukowych, punktowanych przez MNiSW.
Joanna Niećko