Akcja ze słoneczkiem trwa

Sztaby akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” nadal działają i czekają na dary od mieszkańców. W Lublinie i Świdniku działa kilkanaście punktów, w których można jeszcze przekazać pomoc rzeczową dla potrzebujących.
Charytatywna akcja rodem z Lublina rozpoczęła się już po raz 24. Jej wielką inauguracją była uliczna zbiórka darów, ale na tym działalność sztabów się nie zakończyła. Zbiórka w Świdniku potrwa do 14 grudnia, a w Lublinie praktycznie do końca roku. W Świdniku łatwo znaleźć punkty zbiórek oznaczonych uśmiechniętym słoneczkiem. Jeden ze sztabów został utworzony również w świdnickim urzędzie miasta.
– Pomoc i wsparcie to obowiązek, który nasze miasto realizuje jako jeden z głównych celów, w różnej formie i przy pomocy wszystkich dostępnych narzędzi – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Okazuje się jednak, że miejskie instytucje i organizacje pozarządowe to za mało. – Dlatego angażujemy się w zbiórki charytatywne, pamiętając o osobach najmłodszych, chorych, samotnych. To wspaniała okazja, by zrobić coś dobrego – dodaje Waldemar Jakson.
Organizatorzy akcji przypominają, że do punktów zbiórki można przynosić wyłącznie dary rzeczowe, takie jak: zabawki, książki, odzież – nową lub w dobrym stanie, żywność z długim terminem przydatności do spożycia oraz środki czystości, które można ofiarować dzieciom. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy.
– Dary przekazane zostaną dzieciom potrzebującym z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będącym w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, schronisk, sierocińców a także innych placówek szkolno–wychowawczych i opiekuńczych – wylicza Łukasz Reszka z Urzędu Miasta Świdnik. (kal)

Sztaby w Lublinie

Koło Naukowe Anglistów UMCS Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1, Przedszkole Niepubliczne Lubliniaczek, Bursa Szklona Nr2, Zespół Szkół Elektronicznych, Miejski Zespół Żłobków w Lublinie, Niepubliczne Przedszkole Odkrywcy Talentów, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, Parafia bł. bpa Władysława Gorala w Lublinie czy Szkoła Podstawowa nr 38. W całym mieście jest 319 sztabów akcji. Na stronie pdpz.pl znajduje się interaktywna mapa, na podstawie której można dokładnie zlokalizować dokąd trafić z darami.

Sztaby w Świdniku

W tym roku na terenie Świdnika zostało zarejestrowanych sześć sztabów akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Oprócz tego działają również punkty zbiórek darów w ratuszu, w internacie PCEZ, Przedszkolu nr 2, Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i w Zespole Szkół nr 1. Po zakończonej zbiórce wszystkie sztaby będą przygotowywać dokładne sprawozdanie ze swoich akcji i listę otrzymanych darów.