Akcja zima

W związku ze zbliżającą się zimą miasto przygotowało dla chełmian w pigułce szereg przydatnych informacji dotyczących „Akcji Zima 2021/2022”. Przekazujemy je naszym Czytelnikom.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie, odpowiadające m.in. za odśnieżanie dróg, udostępnia specjalny telefon alarmowy – 608 016 452. Zgłoszeń można dokonywać od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7-21 (dotyczy także dni świątecznych), a także na adres mail: akcja.zima@mpgk.chelm.pl.

Zimowe utrzymanie, za które odpowiada spółka na drogach na prawach powiatu oraz gminnych i wewnątrzosiedlowych ulicach w Chełmie obejmuje: odśnieżanie, usuwanie śliskości zimowej, oczyszczanie jezdni, chodników i placów miejskich z zanieczyszczeń w celu zapewnienia lepszej przejezdności oraz bezpieczeństwa pieszych. Priorytetowe działania skupiają się w pierwszym etapie na mechanicznym usuwaniu śniegu i zastosowaniu materiałów „uszorstniających”.

Na potrzeby oczyszczania zimowego MPGK ma do dyspozycji ponad 20 pojazdów specjalistycznych i sprzętów odśnieżnych, w tym: pługi samochodowe, pługopiaskarki, solarko-piaskarki, posypywarki, posypywarko-solarki oraz koparki, wywrotki i odśnieżarki spalinowe. W związku z nadchodzącą zimą przedstawiciele Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych w Chełmie zwracają się z prośbą do mieszkańców, aby parkowali swoje pojazdy w miejscach umożliwiających wykonanie czynności porządkowych. Spółka ta, w przypadku intensywnych opadów śniegu, będzie prowadzić odśnieżanie dróg dojazdowych do budynków oraz miejsc składowania odpadów.

Wsparcie MOPR i Straży Miejskiej

W okresie nasilenia mrozów pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Straży Miejskiej monitorować będą sytuację osób bezdomnych oraz dostarczać ciepłą odzież, herbatę lub ciepłe posiłki, a w związku z sytuacją epidemiologiczną także maseczki i środki do dezynfekcji. W ramach codziennych patroli strażnicy miejscy sprawdzają miejsca możliwego przebywania osób zagrożonych zamarznięciem, m.in. ogródki działkowe, komory ciepłownicze, opuszczone pustostany, itp.

Osoby bezdomne przewożone będą do dwóch chełmskich schronisk prowadzonych przez Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Pomocy Bliźniemu MARKOT w Chełmie przy ul. Kąpieliskowej 28 oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie przy ul. Wołyńskiej 69. Warunkiem przyjęcia tych osób jest ich trzeźwość oraz wykonany test na Covid-19. Przebywające na ulicach osoby nietrzeźwe, których zdrowie i życie jest zagrożone będą dowożone są do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym oraz do izby przyjęć szpitala lub do ewentualnego miejsca zamieszkania.

– W związku ze spadkiem temperatury w okresie zimowym prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych – apelują urzędnicy chełmskiego ratusza. – Pomóc mogą Państwo poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych oraz innych przypadkach, w których widoczna jest potrzeba udzielania schronienia, odzieży lub ciepłego posiłku. (opr. mo)

Adresy oraz telefony, pod które można kierować zgłoszenia: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie tel. 82 565 82 59 lub 564 22 50; Straż Miejska w Chełmie tel. 82 564 96 60 ; informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia można uzyskać dzwoniąc na całodobowy bezpłatny numer 987. W sytuacjach wyjątkowych należy kontaktować się na poniższe numery alarmowe: Centrala MPGK Sp. z o.o. 82 563 14 61 do 63; Zakład Oczyszcza Miasta 82 565 60 05, 82 565-44-93 fax. 565 62 67; Zakład Wodociągów i Kanalizacji 82 565 20 80 i 994; Policja 997 lub 112; Straż Miejska 986, 82 565 30 04; Pogotowie ratunkowe 999 lub 112; Straż pożarna 998 lub 112; Pogotowie gazowe 992; Pogotowie elektryczne 991; Pogotowie drogowe 981.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here