Aktywni i kreatywni

W IV edycji Lubelskich Targów Osób Niepełnosprawnych uczestniczyło ponad 70 wystawców, a halę targów przy ulicy Dworcowej odwiedziły tłumy lublinian.
Największym zainteresowaniem cieszyły się stoiska informacyjne przygotowane przez placówki terapeutyczne, oświatowe, organizacje pozarządowe oraz instytucje oferujące zatrudnienie. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja poświęcona zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, warsztaty plastyczne, warsztaty dla pracodawców pragnących zaoferować stanowiska pracy osobom z niepełnosprawnościami. – Jesteśmy usatysfakcjonowani ilością osób obecnych na targach. W tym roku jest bardzo duże zainteresowanie zarówno częścią wystawienniczą, jak i warsztatową oraz konferencją poświęconą zatrudnieniu i działalności artystycznej osób niepełnosprawnych – mówi Joanna Olszewska, dyrektor Biura Ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublina. – Takie spotkania promujące aktywność osób niepełnosprawnych i zwiększające ją są dzisiaj bardzo potrzebne – dodaje pani dyrektor. A o aktywności i chęciach osób niepełnosprawnych najlepiej świadczy kiermasz ich prac, który cieszył się dużym zainteresowaniem lublinian. Wśród wielu oryginalnych przedmiotów na ponad 70 stoiskach znaleźć można było ciekawie wykonane choinki, bombki czy ozdoby bożonarodzeniowe. – Przygotowaliśmy prace plastyczne wykonane przez członków naszego Stowarzyszenia. Są to głównie artykuły świąteczne, takie jak stroiki czy kartki bożonarodzeniowe – mówi Barbara Lisek, Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Chorych Na Padaczkę „Drgawka”. Głównym organizatorem wydarzenia był prezydent Krzysztof Żuk przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO”, Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, Forum Kobiet Lublina oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.(EM.K.)