Aktywni seniorzy z Krasnegostawu

W Krasnymstawie powstaną Klub Wsparcia Seniora i Klub Aktywnego Seniora. Wszystko dzięki udziałowi miasta w konkursie ogłoszonym przez urząd marszałkowski województwa lubelskiego. Wśród 144 projektów ten z Krasnegostawu zajął drugie miejsce.

Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta Krasnystaw, projekt „Krasnostawski Aktywny Senior” jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców w wieku ponad 60 lat i zakłada: utworzenie Punktu Wsparcia Seniora, stacjonarnego, powszechnie dostępnego, z dostępem do sprzętu komputerowego oraz wyposażonego w materiały edukacyjne.

– Punkt czynny będzie przez 8 godzin dziennie w dni robocze. Do dyspozycji seniorów zatrudniony zostanie animator, odpowiedzialny z obsługę tego miejsca – mówi Krzysztof Zieliński z urzędu miasta. Utworzony zostanie też Klub Aktywnego Seniora dostępny w godzinach ustalonych z uczestnikami, a oferujący wsparcie w zakresie: zagospodarowania czasu wolnego (zajęcia wokalne, teatralne, kulinarne, rękodzieło), zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym (poradnik seniora), działalności prozdrowotnej (edukacja zdrowotna, psychologiczna), kulturalnej (wyjścia do teatru, filharmonii, wieczorki taneczne, wyjazdy) i edukacyjnej (m.in. zajęcia z obsługi komputera, korzystania z internetu).

W Klubie prowadzone też będą zajęcia ruchowe i taneczne. Usługi Punktu Wsparcia Seniora oraz Klubu Aktywnego Seniora będą nieodpłatne.

Beneficjentem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Krasnymstawie w partnerstwie z Fundacją „Winda”. Przedsięwzięcie ma się rozpocząć 1 marca 2021 r. i potrwać do 31 sierpnia 2023 r.

– Obecnie treść projektu podlega negocjacji i po pozytywnym zakończeniu tego etapu ma dużą szansę na dofinansowanie z uwagi na wysoką pozycję rankingową – podkreśla Zieliński. Wartość zadania to 1,6 mln zł (wnioskowane dofinansowanie – 1 mln 360 tys. zł). (k)