W naszym cyklu „Działacze i społecznicy wśród nas” – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w gminie Żmudź. W ciągu ośmiu lat działalności stowarzyszenie realizowało różne projekty, a ostatni jest pod nazwą „Magia wieku”.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych swoją siedzibę ma w Wólce Leszczańskiej (gmina Żmudź). Powstało w 2013 roku. Prezesem stowarzyszenia jest Jolanta Chwała. Jego cele statutowe mają szeroki zakres, ale przede wszystkim są to działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec nich, a także seniorów, bezdomnych, bezrobotnych. Wśród celów statutowych stowarzyszenia jest też promocja gminy Żmudź, wspieranie jej rozwoju kulturalnego i oświatowego, działania na rzecz ekologii, służące rozwojowi przedsiębiorczości, ochrona i promocja zdrowia, a także na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy. Celem stowarzyszenia jest też integrowanie mieszkańców i temu m.in. służy przedsięwzięcie, na który pozyskało ono w tym roku dotację – 28 tys. zł. To dofinansowanie z ministerstwa rodziny i polityki społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Projekt nosi nazwę „Magia wieku” i jest skierowany do 35 osób w wieku 60+, ale w wybrane działania włączono też dzieci i młodzież. W ramach tego projektu realizowany jest cykl 4 spotkań pod nazwą „Jestem eko” o tematyce ekologicznej. Obejmują one m.in. spotkanie ze żmudzkimi urzędnikami dotyczące opłat za śmieci, funkcjonowania PSZOK, segregacji śmieci, sposobów zmniejszenia użycia plastiku w gospodarstwach domowych, a także ćwiczenia z segregacji śmieci oraz warsztaty twórcze tworzenia toreb na zakupy wielokrotnego użytku. Jedno z tych spotkań ostatnio miało miejsce w Wólce Leszczańskiej. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here