Aleję przebuduje firma z Lubartowa

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie nie przebuduje alei Marszałka Piłsudskiego. Choć spółka zaproponowała najniższą stawkę, jej oferta została odrzucona. Inwestycję zrealizuje natomiast Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa. Z kolei odcinek Lubelskiej od Szpitalnej do Koszarowej przebuduje B.G. Construction.

Na przebudowę alei Marszałka Piłsudskiego władze miasta w tegorocznym budżecie zaplanowały 13 682 643 zł. Do przetargu zgłosiło się pięć firm, a najtańszą ofertę złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie. Komunalna spółka zaplanowane prace wyceniła na 8 034 229 zł, czyli o ponad 5,5 mln zł mniej od kwoty, jaką samorząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. Po zbadaniu wszystkich dokumentów komisja przetargowa postanowiła odrzucić ofertę miejskiej spółki.

– Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia i złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu – wyjaśnia Biuro Prasowe Prezydenta Chełma.

Komisja ostatecznie wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lubartowa. Firma przebudowę alei Marszałka Piłsudskiego wyceniła na 10 053 918 zł. Prace, wszystko wskazuje na to, ruszą jeszcze we wrześniu. Cała inwestycja ma być wykonana do końca bieżącego roku. Warto przypomnieć, że blisko 10 mln zł na przebudowę alei, co stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych, samorząd dostał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Urzędnicy sprawdzili również oferty złożone do przetargu na wyłonienie wykonawcy remontu odcinka Lubelskiej od Szpitalnej do Koszarowej. Na to zadanie w budżecie miasta zaplanowano 4 479 320 zł. Najlepszą cenę zaproponowała firma BG Construction, która inwestycję wyceniła na 4 099 906 zł. Jej oferta nie zawierała błędów i została wybrana przez komisję przetargową. Ta inwestycja również jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto ma ją zrealizować do końca bieżącego roku. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here