Aleje Racławickie do przebudowy

Przebudowa Alei Racławickich ma ruszyć jeszcze w ty roku. Prace rozpoczną się od strony ronda Honorowych Krwiodawców

Prezydent Krzysztof Żuk wydał decyzję środowiskową dla inwestycji polegającej na przebudowie Alei Racławickich oraz ulic: Lipowej i Poniatowskiego. Ratusz nie uwzględnił krytycznych uwag wobec miejskich planów, zgłaszanych m.in. przez Radę Kultury Przestrzeni a decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Na uwagi do koncepcji przebudowy ulic w sercu Wieniawy ratusz czekał do 29 grudnia. Choć wpłynęło wiele zastrzeżeń, łącznie z wnioskiem Rady Kultury Przestrzeni o odrzucenie projektu w tym kształcie, prezydent jeszcze tego samego dnia wydał decyzję, nie uwzględniając żadnego z nich. RKP argumentowała, że po oddaniu zachodniej obwodnicy Lublina i wydłużeniu pierścienia wewnętrznej obwodnicy miasta (przedłużanie ul. Bohaterów Monte Cassino w tym roku, przyp. red) nie ma sensu poszerzanie ulicy Poniatowskiego i Sowińskiego. Ponadto RKP podnosiła, że rozwiązania zaproponowane przez ratusz wspierają indywidualny transport samochodowy i jemu podporządkowują potrzeby pozostałych użytkowników ulicy zamiast wzmacniać rolę transportu publicznego. I rada, i mieszkańcy dzielnicy sprzeciwiali się również planowanej podczas przebudowy wycince 377 drzew, obawiając się, że drugie tyle może ulec degradacji podczas prac budowlanych.

Ratusz nie podzielił tych zastrzeżeń. Miasto podkreśla, że projekt w przedstawionym kształcie jest kompromisem z mieszkańcami, którzy składali swoje uwagi do wcześniejszych wersji planu. Urzędnicy uspokajają również, że podczas prac do wycinki przeznaczonych będzie 118 drzew, a nie, jak podają przeciwnicy przebudowy, kilkaset. – Zasadniczy szpaler drzew przy Al. Racławickich pozostanie nienaruszony – dodają przedstawiciele ratusza. Magistrat nie zgadza się również z zarzutami, że przebudowa przedkłada interes transportu indywidualnego nad zbiorowy czemu przeczą zaprojektowane buspasy i drogi rowerowe. Najważniejszym jednak argumentem dla szybkiego wydania decyzji środowiskowej dla przebudowy była konieczność jak najszybszego wystąpienia o unijne dofinansowanie dla tej inwestycji, bo w innym przypadku szansa na unijne pieniądze mogłaby przepaść.
Całą inwestycję ratusz szacuje na ok. 70 mln zł. Prace miałyby ruszyć jeszcze w tym roku. Przebudowa rozpoczęłaby się od Al. Racławickich, od strony ronda Honorowych Krwiodawców. BACH

Co zakłada przebudowa

Poszerzenie Al. Racławickich na skrzyżowaniach o dodatkowe pasy (z osobnym sygnalizatorem) dla skręcających w lewo. W obu kierunkach wyznaczone mają zostać buspasy, a wzdłuż ulicy – dwukierunkowe ścieżki rowerowe. Na skrzyżowaniu z ul. Puławską i Grottgera oraz na przejściu obok rektoratu Uniwersytetu Medycznego stanie sygnalizacja świetlne. Na części skrzyżowań zaprojektowano też osobne sygnalizatory dla pojazdów komunikacji miejskiej poruszających się buspasami. Wzdłuż Al. Racławickich wyciętych zostanie 89 spośród 458 drzew. Jezdnię ma pokryć nowa asfaltowa nawierzchnia o specjalnych wyciszających właściwościach.
Przebudowana ma być również ul. Lipowa, gdzie też wydzielone mają być buspasy oraz ul. Poniatowskiego, która poszerzona zostałaby do czterech pasów: dwóch pod górę i dwóch w dół. Po stronie szkoły biegłaby ścieżka rowerowa, a po przeciwnej stronie planowana jest droga serwisowa, mająca zapewnić dojazd do posesji znajdujących się przy ul. Dubois i Księżycowej. Podobne zmiany miały dotyczyć ul. Sowińskiego, ale ratusz po protestach mieszkańców przeciwko budowaniu im pod oknami „autostrady”, zrezygnował na razie z przebudowy ul. Sowińskiego.