Ambasadorzy lubelskiego biznesu

Wiceminister i dyplomaci, reprezentanci wojewody, samorządu Lublina i województwa oraz przedstawiciele biznesu, nauki, kultury. Ponad 300 osób gościło Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu na gali w Filharmonii Lubelskiej 8 grudnia, kiedy to uroczyście nadano tytuły „Ambasador LKB 2016”. Były także szczególne atrakcje.
Podczas gali, otwartej przez prezes LKB Agnieszkę Gąsior-Mazur i wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, wyróżniono osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki na Lubelszczyźnie oraz promocji i znaczenia tej organizacji biznesowej. Nadano im tytuł Ambasadora LKB, który otrzymali: Włodzimierz Buśkiewicz – prezes IBD Business School, za „Pomoc lubelskim przedsiębiorcom w podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności menedżerskich”; Tadeusz Badach – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie za, „Wzrost poziomu innowacyjności usług w branży mleczarskiej, za wykreowanie marki swego przedsiębiorstwa oraz promocję Lubelszczyzny w kraju i Europie”; Iurie Bodrug, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Mołdawii w RP, za „Inicjowanie relacji biznesowych i współpracy samorządowej między Mołdawią a Regionem Lubelskim”.

Niezwykle motywacyjny wykład

…tzw. power speech, wygłosił prof. Rafał Ohme – ceniony ekspert psychologii komunikacji i zarządzania z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS Wrocław. To także wybitny specjalista w dziedzinie neuromarketingu, wykładowca zagranicznych uczelni m.in. w Chinach i Republice Płd. Afryki. Pochodzący z Lublina naukowiec zyskał uznanie jako jeden z pionierów neuro-nauki konsumenckiej (consumer neuro-science). Profesor Ohme jest członkiem Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz wiodących stowarzyszeń marketingowych i psychologicznych.
„Zmiany okiem mózgu” to wykład, którym dość ekscentryczny naukowiec oczarował widownię LKB.

Lubelski Klub Biznesu to jedna z największych regionalnych organizacji biznesu w Polsce – skupia ponad 300 przedsiębiorstw z Lubelskiego, mając rozległe relacje zagraniczne. Misją stowarzyszenia jest pomoc przedsiębiorcom w osiągnięciu sukcesu w biznesie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy, innowacyjności i efektywności działań.
Marek Rybołowicz