Animacje + generacje

Ruszył nabór prac na VI Ogólnopolską Giełdę Projektów 2016, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Tegoroczna edycja będzie poświęcona współpracy międzypokoleniowej zgodnie z wybranym przez internautów hasłem „Animacja + generacje”.
Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne spotkanie około 250 animatorów kultury z całej Polski, organizowane w ramach Platformy Kultury i kierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli tego sektora. Wydarzenie służy prezentacji różnorodnych działań animacyjnych, jest okazją do wymiany doświadczeń oraz budowania sieci kontaktów między praktykami kultury. Udział w nim jest bezpłatny, a rejestracja otwarta.
Wydarzenie odbywa się zawsze pod hasłem przewodnim – dotychczas były to: „Edukacja + animacja”, „Nowe media + animacja”, „Sztuka + animacja”, „Historie + animacja”, „Przestrzeń publiczna + animacja”. Kluczowym punktem programu jest zaprezentowanie 20 dobrych praktyk, wybranych przez niezależny zespół merytoryczny. Dzięki licznym warsztatom, debatom i rozmowom z ekspertami spotkanie ma również wymiar edukacyjny.

Jakie projekty można zgłosić?

Do naboru zostaną przyjęte działania kulturalne i projekty animacyjne związane z tematem „Animacja + generacje”, w szczególności oparte o ideę współpracy międzypokoleniowej; odkrywające i wykorzystujące potencjał (wiedzę, umiejętności, doświadczenie) różnych grup wiekowych w celu budowania wspólnoty, wzmacniania więzi i dialogu międzypokoleniowego. Faworyzowane będą projekty istotne dla podtrzymywania lokalnego dziedzictwa i tradycji, odkrywania swojej historii i korzeni, twórczo angażujące uczestników poprzez wymianę doświadczeń, wiedzy, umiejętności, pasji i zainteresowań, także inspirujące do włączenia się w wolontariat.
Zgłaszane mogą być projekty – zakończone lub na zaawansowanym etapie realizacji – realizowane w okresie od 1 stycznia 2015 (najwcześniej) do 31 grudnia 2016 (najpóźniej). Ocenie nie podlegają projekty biorące udział w poprzednich edycjach Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 października br. Wyniki naboru będą ogłoszone do 2 listopada 2016.
Organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Miastem Lublin, Centrum Spotkania Kultur oraz Warsztatami Kultury. Marek Rybołowicz