Anonimem w dyrektorkę

Radni gminy Kamień odrzucili skargę na dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu, dotyczącą m.in. nagrań zajęć w salach przedszkolnych.

Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, na sesji rady gminy poinformował, że w lutym br. do Kuratorium Oświaty w Lublinie dotarła skarga na działalność Edyty Ośko, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Pismo podpisano „pracownicy i rodzice uczniów”. Przekierowano je z Lublina do chełmskiej delegatury kuratorium, a stamtąd do Zbigniewa Czerwonki, przewodniczącego Rady Gminy Kamień, który z kolei poprosił dyrektor podstawówki o ustosunkowania się do zarzutów zawartych w anonimie. Jeden z nich dotyczył nagrań zajęć w salach przedszkolnych.

Autorzy skargi wytykali, że nic nie wiedzieli o tym, iż zamontowane podczas rozbudowy punktu przedszkolnego kamery są włączone. Dyrektor złożyła wyjaśnienia pisemnie i osobiście podczas komisji rady gminy. Zapewniła, że plany rozbudowy punktu przedszkolnego, przewidujące także nowy monitoring, zostały opracowane i zaakceptowane przed jej zatrudnieniem na stanowisku dyrektora, a gdy tylko dowiedziała się, że zajęcia w salach przedszkolnych są nagrywane, poleciła odpiąć monitoring z tych sal.

Odniosła się też do pozostałych uwag zawartych w anonimie. Komisja skarg, wniosków i petycji rady gminy jednogłośnie przyjęła stanowisko, że zarzuty zawarte w skardze są niezasadne i taką opinię przedłożyła radzie gminy. Podczas sesji radni o sprawie nie dyskutowali, tylko jednomyślnie podjęli uchwałę uznając skargę na dyrektor podstawówki w Kamieniu za bezzasadną. W uzasadnieniu czytamy między innymi, że w ocenie wójta dyrektor prawidłowo realizuje swoje zadania, a współpraca z nią nie budzi zastrzeżeń. Wiadomo jednak, że kuratorium oświaty także przeprowadziło w szkole kontrolę. Dyrektor Ośko czeka na protokół pokontrolny. Nie ukrywa, że jest jej przykro, że tego typu skarga wpłynęła. Uważa, że nie zasłużyła na to. Komentując sprawę mówi, że człowieczeństwo powinno być na piedestale.

Uszczknąć z „Polskiego Ładu”

Podczas sesji wójt Stocki informował, że wykonawca rozpoczął modernizację gminnej oczyszczalni ścieków, a urzędnicy przygotowują przetarg na przebudowę przydomowych oczyszczalni. Mówił o zawirowaniach cenowych na rynku inwestycji. Wyliczył, jakie wnioski o dotacje złożono w ramach drugiego naboru do Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Dotyczą one budowy boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kamieniu i Strachosławiu (wartość inwestycji 2 mln 77 tys. zł), modernizacji infrastruktury drogowej w gminie Kamień (2 mln 150 tys. zł), rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na gminne centrum kultury w Kamieniu (2,5 mln zł). Złożono też wnioski o dofinansowania z „Polskiego Ładu” dla gmin, w których funkcjonowały dawniej PGR-y i dotyczą one: budowy punktu selektywnego zbiórki odpadów komunalnych w Kamieniu (1,9 mln zł), remontu drogi gminnej i budowy oświetlenia ulicznego w Andrzejowie (350 tys. zł).

Przywrócić progi

Na zakończenie sesji wójt Stocki odniósł się do kwestii zdemontowanych przed miesiącem przez pracowników powiatu chełmskiego spowalniaczy przy niebezpiecznym skrzyżowaniu w Kolonii Kamień. Radni zaprosili na sesję dyrektora wydziału infrastruktury chełmskiego starostwa, ale nie mógł w niej uczestniczyć, bo tego samego dnia była sesja rady powiatu.

– Poproszę o zmianę terminu spotkania i nasza delegacja może się udać do starostwa, aby rozmawiać o możliwości powrotu progów spowalniających, bo ustawienie tam znaku ograniczenia prędkości do dwudziestu kilometrów na godzinę nie sprawdza się – stwierdził gospodarz gminy Kamień. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here