Antymuzułmańska pogadanka nie tylko dla młodzieży

Spotkanie z Miriam Shaded w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy przy ul. Łabędziej w Lublinie

Znana z antyislamskich poglądów Miriam Shaded, prezes Fundacji Estera, gościła w miniony wtorek, 21 listopada w Lublinie. W siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy przy ulicy Łabędziej poprowadziła wykład o niemożliwej do pogodzenia wspólnej egzystencji chrześcijan i muzułmanów oraz o potrzebie pomoc chrześcijanom prześladowanym na Bliskim Wschodzie.


Spotkanie moderował radny Stanisław Brzozowski (PiS). – Zdajemy sobie sprawę, co dzieje się w Europie Zachodniej. Dla naszego kraju obecna polityka rządu w tej kwestii jest słuszna – mówił radny Brzozowski, nawiązując do nieprzyjęcia przez rząd premier Beaty Szydło nałożonych przez Unię Europejską „kwot”. Mowa o 7 tysiącach uchodźców z Afryki Północnej.
Później mówiła już mająca syryjskie korzenie Miriam Shaded. Za zagrożenie uznaje poprawność polityczną i lewicowość w Unii Europejskiej, która stosuje prawo nierównomiernie, dając przewagę muzułmanom nad Europejczykami. – Warto pilnować naszych wartości, wolności – mówiła.
Od początku podkreślała swój negatywny stosunek do islamu. – Widzimy, jak się rozwija – nie tylko przez świętą wojnę (dżihad), ale również przez propagandę czy poprzez finansowanie. Islam jest jak organizacja mafijna. Propagowanie treści Koranu, tych wzywających do zabijania, powinno być zakazane, tak jak „Mein Kampf” – przekonywała.
Przytaczała też wersety Koranu wywyższające wojowników Allacha, zachęcające do brania niewiernych w niewolę czy nawołujące do mordowania tych, którzy porzucili „prawdziwą wiarę”.
W natłoku mocnej retoryki zastrzegła jednak, że nie wszyscy muzułmanie są źli. – Są wśród nich tzw. ignoranci, niezaangażowani, ale też niestety ofiary. A wśród nich kobiety. Obrzezanie dziewczynek, wymóg noszenia hidżabów (chust zakrywających włosy i szyję), do tego liczne sygnały kobiet o problemach w związkach z muzułmanami – to wszystko pokazuje totalny brak szacunku w tej religii dla kobiet – mówiła Shaded, prywatnie prezes Fundacji Estera, pomagającej chrześcijańskim ofiarom wojny w Syrii.
Na plus oceniła bieżącą politykę polskiego rządu w tym zakresie. Miriam Shaded startowała w wyborach parlamentarnych w 2015 roku z partii Korwin. CH