Arkadiusz Tofil ponownie rektorem

Arkadiusz Tofil został wybrany na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. To jego druga, czteroletnia kadencja na tym stanowisku.

Dr hab. inż. Arkadiusz Tofil rektorem PWSZ w Chełmie jest od 2016 roku. Wcześniej, przez 8 lat, był prorektorem uczelni ds. rozwoju i współpracy z zagranicą. Jest też zatrudniony na stanowisku profesora Politechniki Lubelskiej w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej.

– Nowa kadencja to czas, który chcę poświęcić na dalszą rozbudowę infrastruktury uczelni, m.in. laboratoriów CSI oraz budowę nowej siedziby Instytutu Nauk Medycznych – mówi rektor Tofil, przypominając, że najważniejsze ostatnie inwestycje chełmskiej uczelni to budowa akademika, budowa betonowego pasa startowego oraz zakup siedmiu nowych samolotów szkoleniowych.

– Najistotniejszym dla uczelni i naszych studentów jest też rozwój kadry naukowej oraz pozyskiwanie wybitnych specjalistów w poszczególnych dziedzinach, tak aby nasza oferta kształcenia była atrakcyjna dla młodzieży z całej Polski.

Jestem przekonany, że chełmska PWSZ może ciągle poszerzać swoją ofertę kształcenia w zakresie wszystkich Instytutów, a jednym z obszarów, który jest największym wyzwaniem to rozwój Instytutu Nauk Medycznych. Obecny czas bardzo wyraźnie pokazał wielkie społeczne zapotrzebowanie na kadry z wykształceniem medycznym i w tym kierunku chcielibyśmy się rozwijać – podkreśla rektor. (t)