Armia Macierewicza

Pierwszych 139 żołnierzy wchodzącej w skład Wojsk Obrony Terytorialnej 2. Lubelskiej Brygady Terytorialnej im. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” złożyło przysięgę przed obliczem ministra obrony narodowej, Antoniego Macierewicza. Docelowo jednostka ma liczyć ok. 4000 ludzi.


– Obrona Terytorialna to wojska nowoczesne, dobrze wyposażone, odpowiadające wymogom współczesnego pola walki. Będziecie nie tylko bronić swoich rodzin, swoich sąsiadów, swych małych ojczyzn i własnej lokalnej społeczności, ale także staniecie w pierwszym szeregu przed nacierającym przeciwnikiem, wyposażeni w najnowocześniejszą broń i wyjątkowego ducha walki! – przemawiał minister Macierewicz, dla którego organizacja OT pozostaje priorytetem. Z rąk szefa resortu obrony żołnierze otrzymali swój sztandar. Na co dzień członkowie OT prowadzą normalną działalność zawodową, głównie związaną ze sportem. Część z nich wywodzi się także z organizacji paramilitarnych, głównie Strzelca i Sokoła. Podstawowe wyszkolenie uzyskują podczas 16-dniowych kursów przygotowujących. Za służbę w Obronie Terytorialnej otrzymują tzw. dodatek bojowy w wysokości 320 zł i dodatkowo 93 zł za każdy dzień szkolenia. Zainteresowanie, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, przekracza jednak ilość miejsc. Najbliższy termin szkoleń to początek sierpnia tego roku. Docelowe stany osobowe Brygada ma osiągnąć w 2020 r. TAK