Artyści lubelskich scen świętowali

W tym roku „Złotą Maską” nagrodzona została Nina Skołuba-Uryga, aktorka Teatru Osterwy

Najbardziej zasłużeni artyści i pracownicy lubelskich scen oraz animatorzy amatorskiego ruchu teatralnego zostali uhonorowani przez Marszałka Województwa Lubelskiego i prezydenta Lublina z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Podczas uroczystości, która odbyła się 27 marca w Teatrze im. Juliusza Osterwy wręczona została również „Złota Maska”, nagroda Lubelskiego Oddziału Związku Artystów Scen Polskich.
Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzono już po raz 56. Święto od wielu lat jest okazją do podziękowania wszystkim ludziom teatru i uhonorowania ich przez władze samorządowe. W tym roku wyróżnienia w postaci medali, nagród, listów gratulacyjnych i dyplomów od marszałka województwa Sławomira Sosnowskiego i prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, trafiły aż do ponad 70 osób.
Najcenniejszą nagrodę, „Złotą Maskę”, przyznawaną przez lubelskie środowisko teatralne, otrzymała Nina Skołuba-Uryga z Teatru Osterwy za znakomitą rolę wiedźmy w spektaklu „Klątwy” w reżyserii Marcina Libera.
– To jest dla mnie dzisiaj bardzo miły dzień. Dziękuję kolegom, którzy tak głosowali – mówiła Nina Skołuba-Uryga tuż po odebraniu „Złotej Maski”. – Spektakl „Klątwy” jest takim wyjątkowym w naszym teatrze, a wiedźmy niosą sobą coś na pewno niezwykłego, tajemniczego itd. Koleżanki, które ze mną grają wiedźmy, są naprawdę świetne i odbierając tę nagrodę, czuję, jakbym odbierała razem z nimi. Może koledzy uznali, że jestem tą najbardziej mroczną wiedźmą. W każdym razie serdecznie dziękuję – dodała aktorka Teatru im. J. Osterwy.
Uroczystości towarzyszył koncert młodych muzyków – uczniów lubelskich szkół muzycznych: Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego i Ogólnopolskiej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego. KB

Nagrodzeni z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2017

Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego: Dorota Kołodziej z Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Nagrody Kulturalne Województwa Lubelskiego: Renata Ćwik z Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Bożena Dragun z Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie, Tomasz Głębocki z Teatru Muzycznego w Lublinie, Jolanta Grabowska z Fundacji Teatroterapia Lubelska w Lublinie, Joanna Holcgreber-Gołaj z Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Monika Nitkiewicz z Teatru NOTOCO, działającego przy Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Mateusz Nowak z Domu Kultury „Węglin” w Lublinie oraz Krzysztof Olchawa i Daniel Salman z Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
Okolicznościowe Dyplomy Uznania Samorządu Województwa Lubelskiego: Danuta Abramowicz i Maria Ejsmund-Lutomska ze Związku Artystów Scen Polskich Oddział w Lublinie oraz Wioletta Tomica z Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie.
Listy Gratulacyjne Marszałka Województwa Lubelskiego: Anna Barska, Filip Krzyżelewski, Maciej Marczak, Grażyna Mazur, Ewa Sobkowicz i Krystyna Sokołowska z Teatru Muzycznego w Lublinie.
Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego: Agnieszka Bardzel z Teatru „Trema”, działającego przy Gimnazjum w Wojciechowie, Marek Bijak, Joanna Iwanek, Monika Jabłońska-Sowa, Wiesław Jakielski, Paweł Kos, Krzysztof Kot, Jerzy Kurczuk, Halszka Lehman, Kamila Sakowska, Daniel Salman, Dorota Sosnowska, Stanisław Stasiak, Anna Torończyk, Tomasz Wierzchoń z Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Hubert Domański z Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, Krystyna Ekielska, Paweł Kamieniak, Danuta Kołtyś, Ewa Kowieska, Tomasz Kutyn, Danuta Makowska z Teatru Muzycznego, Ewa Kalus z Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim, Małgorzata Procner z Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie.
Medal Prezydenta Miasta Lublin: Jarosław Cisowski, Tadeusz Krukowski, Marcin Nogas, Paweł Stanisław Wrona z Teatru Muzycznego w Lublinie, Maciej Gorczyński z Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Grażyna Jakubecka z Teatru im. Juliusza Osterwy.
Nagrody Okolicznościowe Prezydenta Miasta Lublin: Jarosław Cymerman z Zakładu Teatrologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Anna Dąbrowska z Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, Krzysztof Duda z Teatru Muzycznego w Lublinie, Teresa Filarska z Teatru im. Juliusza Osterwy, Beata Grosicka i Michał Kupczyński z Teatru im. Hansa Christiana Andersena, Dariusz Jeż ze Sceny InVitro, Joanna Lewicka – reżyserka teatralna i aktorka z Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Maria Perkowska i Anna Świetlicka ze Związku Artystów Scen Polskich Oddział w Lublinie, Elżbieta Maria Stoch – literaturoznawca i teatrolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katarzyna Tadeusz – aktorka neTTheatre, animatorka dziecięcego ruchu teatralnego z Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”.
Listy Gratulacyjne Prezydenta Miasta Lublin: Mariola Drozd, Anna Jóźwik, Dorota Kozłowska, Marzena Martyniuk, Magdalena Rembielińska i Piotr Wróblewski z Teatru Muzycznego.