Asfalt wylany

Rusza sezon robót drogowych. W gminie Chełm zaczęto już realizować zaplanowane na ten rok inwestycje.


– Przetargi odbyły się już w grudniu ubiegłego roku. Korzystne dla nas ceny i dobra pogoda sprzyjają budowie dróg, dlatego asfalty zostały już wylane w Depułtyczach Królewskich i Depułtyczach Królewskich-Kolonii – mówi Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm.
Jednym z priorytetów są prace związane z przebudową dróg objętych dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 2,8 mln zł (resztę zabezpieczono w gminnym budżecie). Inwestycje z PROW wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex” z Zamościa.
Trwają też prace w miejscowości Staw (na drodze powiatowej w kierunku Krobonoszy), przebudowana zostanie nawierzchnia asfaltowa na długości ponad 3 km, a dodatkowo na długości 2,5 km powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Wartość inwestycji to 2,9 mln zł. – Zaawansowane są również prace na drodze gminnej w miejscowości Depułtycze Królewskie-Kolonia – Stare Depułtycze – Nowe Depułtycze. To droga biegnąca z Depułtycz Królewskich-Kolonii do świetlicy w Starych Depułtyczach. Długość odcinka do przebudowy to ponad 4 km, w tym: nawierzchnia asfaltowa na odcinku 2,4 km i nawierzchnia z kruszywa łamanego na odcinku 1,8 km plus utwardzone pobocza. Wartość inwestycji to 840 tys. zł – wymienia wójt gminy.
Oprócz tego prowadzone są roboty na drodze gminnej od Depułtycz Królewskich aż do Rożdżałowa (długość odcinka do przebudowy wynosi 3,9 km, a wartość inwestycji to 700 tys. zł), w Rożdżałowie na drodze przy boisku piłkarskim (na odcinku 255 m zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna oraz chodnik, zatoka parkingowa, zatoka autobusowa, wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i oświetlenie drogi. Roboty drogowe prowadzi MPRD w Chełmie za kwotę 378 330 zł oraz Zakład „Azart” za kwotę 49 375 zł). (pc)