Atrakcyjny jak Sofia, Zagrzeb czy Wilno

Lublin to najprężniej rozwijająca się metropolia Polski Wschodniej, miasto także o silnej pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, które międzynarodowe rankingi stawiają na równi ze wschodnioeuropejskimi stolicami, takimi jak Sofia, Zagrzeb czy Wilno. Takie informacje przynosi najnowszy raport „Przyszłość zaczyna się tu… Lublin”, przygotowany przez Colliers International i Urząd Miasta. 54-stronicowy dokument, który ma przede wszystkim zachęcić inwestorów z Polski i zagranicy do inwestowania w naszym mieście, ujrzał światło dzienne pod koniec ubiegłego tygodnia.

Raport powstał z inicjatywy firmy Colliers International, od ponad 25 lat oferującej profesjonalne usługi w zakresie nieruchomości i zarządzania inwestycjami. Jak zapewnia biuro prasowe lubelskiego ratusza, Urząd Miasta Lublin nie poniósł żadnych kosztów związanych z jego wydaniem.

Lublin to… miasto, które warto poznać – tak autorzy raportu przedstawiają stolicę regionu.

„Miasto stało się synonimem błyskawicznego awansu i rozwoju pod względem społecznym i gospodarczym, co pozwoliło mu dołączyć do czołówki naj-atrakcyjniejszych do życia i prowadzenia biznesu miejsc w Polsce. Lublin wypracował również silną pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowe rankingi stawiają miasto na równi ze wschodnioeuropejskimi stolicami, takimi jak Sofia, Zagrzeb czy Wilno.

Przykładem może być „Badanie Postrzegania Przyjazności Miast dla Biznesu” sporządzane przez think tank Emerging Europe, w którym Lublin zajął wysoką 5. pozycję w kategorii puli talentów i wsparcia władz lokalnych, konkurując z 74 innymi miastami z regionu” -już na samym początku podkreślają autorzy raportu.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina we wstępie do inwestorów w Polsce i za granicą, przedstawicieli branży turystycznej i MICE, do których skierowany jest raport napisał:

Lublin to miasto o bogatej, wielowiekowej historii, której ślady wciąż można odnaleźć w oryginalnej architekturze Starego Miasta, miejskich legendach czy lokalnej kuchni. Każdego roku turyści z kraju i ze świata przyjeżdżają do Lublina, aby uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, dostarczających niezapomnianych wrażeń i poznawać tradycje ponad 700-letniego miasta. Na kanwie tej bogatej historii i bieżących doświadczeń szkicujemy dziś naszą wspólną przyszłość, pracując nad strategią rozwoju Lublina do 2030 roku.

Dziś duch tradycji dawnego Lublina przeplata się z nowoczesnością, która przejawia się w zaawansowanych technologicznie zakładach przemysłowych, wysokiej klasy powierzchni biurowej, czy rozwijającej się infrastrukturze, ale również w inteligentnym zarządzaniu miastem. Dzięki środkom europejskim mieszkańcy korzystają z ekologicznego transportu miejskiego, rozwija się gospodarka czwartej generacji, wdrażane są kolejne etapy koncepcji smart city. Priorytetem jest także budowa przyjaznych, zielonych przestrzeni w dzielnicach.

Lublin to nie tylko dobre miejsce do życia, ale także ważny ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy Europy Środkowo-Wschodniej. Nasze projekty o charakterze partycypacyjnym zostały uznane za dobrą praktykę w skali kraju, a czynny udział mieszkańców w kształtowaniu miasta wciąż owocuje w inwestycje zapewniające wzrost jakości życia.

Czego dowiadujemy się z raportu o Lublinie? Na pewno wielu ciekawych informacji.

Lublin w liczbach

W samym Lublinie mieszka około 340 tys. osób, co czyni go 9. miastem w Polsce pod względem wielkości populacji. Prawie dwukrotnie więcej osób (610 tys.) zamieszkuje Lubelski Obszar Metropolitalny, na który składa się Lublin oraz 16 gmin z 4 przylegających do niego powiatów (lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i świdnickiego). Dzięki współpracy samorządów lokalnych, teren jest coraz lepiej skomunikowany zarówno poprzez sieć transportu miejskiego, jak i połączenia kolejowe. Sprzyja to lepszej integracji Lublina z jego przedmieściami oraz aktywizacji gospodarczej nowych terenów.

Lublin to miasto ludzi aktywnych i ambitnych. Osoby w wieku 15-64 lat stanowią 60% mieszkańców, a aż 30% populacji ukończyło studia wyższe. Stopa bezrobocia osiągnęła obecnie najniższy poziom od 30 lat i wynosi 4,9%.

Jak wskazują statystyki, lokalny rynek cechuje niska rotacja pracowników – rodowici lublinianie niechętnie migrują w poszukiwaniu pracy. Co 5. mieszkaniec miasta tylko raz w życiu zmienił pracodawcę, a co 3. pracuje w tym samym miejscu całe życie.

Obecnie, w mieście zarejestrowanych jest ponad 45 tys. firm, spośród których aż 96% to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10 osób. Mniejszą grupę stanowią przedsiębiorstwa małe – 3%, których zatrudnienie nie przekracza 50 osób. Zapewnia to wysoką dywersyfikację lokalnej gospodarki.

Gdzie i jak mieszkają lublinianie?

Na podstawie danych NBP, średnia cena ofertowa mieszkania na rynku pierwotnym w Lublinie w III kw. 2019 r. wyniosła 5 933 PLN/m², zaś na rynku wtórnym – 5 965 PLN/m². W okresie ostatnich dziesięciu lat dostępność mieszkań w Lublinie (wyrażona w m² za średnią płacę) znacząco się poprawiła. Lublin charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników dostępności mieszkaniowej (zasób mieszkaniowy na 1 000 mieszkańców) w grupie miast podobnej wielkości. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Lublinie jest bardzo wysoka. W 2017 r. deweloperzy oddali do użytku 2 716 mieszkań, w 2018 – 2 889, a w 2019 – 2 488.

W 2019 r. w Lublinie rozpoczęto budowę 2 750 mieszkań, a na kolejne 3 229 wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

W Lublinie możemy znaleźć mieszkanie z każdej półki cenowej. Oprócz dużej podaży mieszkań z ceną w granicach średniej, dostępne są również luksusowe apartamenty, których cena wynosi ponad 8 tys. PLN/m². W mieście obecnie nie ma lepszych i gorszych lokalizacji mieszkaniowych.

Lublin jako miasto prostudenckie dysponuje również szeroką ofertą akademików. Łącznie w mieście znajduje się kilkadziesiąt domów studenckich. Warto również dodać, że w ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się tzw. prywatne akademiki, oferujące dużo wyższy standard niż w uczelnianych domach studenckich. Łącznie, w akademikach prywatnych i publicznych w Lublinie znajduje się ok. 7,5 tys. miejsc.

Gdzie i jak kupują?

Pod względem oferty zakupowej, zarówno mieszkańcy, jak i turyści mają w Lublinie do dyspozycji liczne centra handlowo-rozrywkowe, parki handlowe typu covenience, centra wyprzedażowe, specjalistyczne sklepy oraz dyskonty.

Lublin jest jednym z miast o najwyższym nasyceniu powierzchnią handlową na 1 000 mieszkańcóww Polsce, które na koniec 2019 r. osiągnęło poziom 1 139 m²/1 000 mieszkańców.

Aktualnie w Lublinie funkcjonuje 14 centrów handlowych. Do największych należą Felicity Lublin z dziewięciosalowym kinem Cinema City oraz klubem fitness Fabryka Formy, Galeria Olimp z Multikinem i kręgielnią Masters Bowling & Bilardoraz Centrum Handlowe SKENDE Shopping wrazz jedynym w regionie Polski Wschodniej sklepem IKEA.

Gdzie zjeść i jaki hotel wybrać?

Z raportu dowiemy się, ze w Lublinie jest aż 908 lokali gastronomicznych i 32 holete.

Lubelskie restauracje za swoją wyśmienitą kuchnię i wyjątkową atmosferę doceniane są także w kraju i na świecie. W „żółtym” przewodniku kulinarnym Gault&Millau znalazły się recenzje 12 lubelskich restauracji. Z kolei restauracja Kardamon znalazła się na liście Poland 100 Best Restaurants 2019 – czytamy w raporcie.

Autorzy podkreślają, intensywny wzrost na rynku hotelowym. Jeszcze w 2012 r. w mieście dostępnych było zaledwie 1 025 miejsc w 14 obiektach hotelowych. Większość stanowiły hotele 3-gwiazdkowe, a reprezentację obiektów oznaczonych 4 gwiazdkami stanowiły do dziś cenione Grand Hotel Lublinianka i Hotel Europa. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz ze wzrostem zainteresowania miastem ze strony inwestorów i turystów. W 2014 r. powstał 5-gwiazdkowy Hotel Alter, zlokalizowany na Starym Mieście. W październiku 2019 r. rynek hotelarski oferował gościom Lublina łącznie ponad 3 tys. miejsc noclegowych w 32 hotelach. Najwięcej nowo powstałych obiektów w mieście otrzymało 3 gwiazdki. W 2012 r. takich hoteli było 7, dziś ta liczba równa jest 22, co daje około 2,2 tys. miejsc noclegowych. Jednak obraz pełnej bazy noclegowej miasta można otrzymać dopiero po dodaniu obiektów nieskategoryzowanych – apartamentów, mieszkań prywatnych na krótki wynajem, hosteli, pensjonatów i miejsc noclegowych w domach studenckich.

Ciekawym obiektem na hotelowym na mapie Lublina jest hotel Arche. To pierwszy condohotel w mieście, który daje prywatnym inwestorom możliwość zakupienia segmentu i czerpania zysku z jego wynajmu.

Lublin to… miasto pracy

Raport przedstawia Lublin jako jedno z najatrakcyjniejszych polskich miast dla potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach takich jak “Polskie miasta przyszłości 2019/2020” (fDI Magazine) czy “Badanie postrzegania przyjazności miast dla biznesu” (Emerging Europe).

Wśród zalet Lublina wymienia się bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę, wysoką jakość życia, wsparcie lokalnych władz czy klimat inwestycyjny.

W raporcie znajdziemy informację, że Lublin jest siódmym pod względem podaży regionalnym rynkiem biurowym w Polsce oraz największym zagłębiem nowoczesnych biur we wschodniej części kraju. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na koniec 2019 r. wyniosły 191,3 tys. m2 (48 nowoczesnych budynków biurowych). Popyt na powierzchnię biurową w Lublinie stale rośnie i w 2019 r. wyniósł niemal 9 tys. m2. Wśród wszystkich kontraktów dominowały nowe umowy, które stanowiły 88% całkowitego wolumenu transakcji. Renegocjacje umów wyniosły 11%, a ekspansje zaledwie 1%. Wśród największych transakcji zawartych na rynku lubelskim w 2019 r. wymienić należy rekordową umowę Santander Bank Polska w CZ Office Park A (4,7 tys. m2), renegocjacje i ekspansję firmy Predica w Gray Office (1 tys. m2), nową umowę Strabag w Point75 (920 m2), czy nową umowę Lingaro w CZ Office Park A (650 m2). Przeciętna wielkość transakcji najmu ukształtowała się na poziomie ok. 690 m2.

Lubelska Wyżyna IT

Lublin to także jeden z największych ośrodków informatycznych w kraju oraz jedno z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem lokowania działalności IT.

Posiada jeden z najlepiej rozwiniętych ekosystemów IT w Polsce w postaci Lubelskiej Wyżyny IT (LWIT), który wspiera ciągle zwiększająca się pula informatycznych talentów oraz możliwości lokalizacji firm w nowoczesnych biurowcach. Projekt Lubelska Wyżyna IT realizowany przez Urząd Miasta Lublin jest inicjatywą mającą na celu wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT w Lublinie.

Koncepcja projektu Lubelska Wyżyna IT oparta jest na zasadzie tzw. potrójnej helisy polegającej na współpracy władz publicznych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu w celu podniesienia konkurencyjności każdego z podmiotów.

Główne specjalizacje firm to rozwiązania biznesowe, outsourcing IT, dedykowane systemy informatyczne, aplikacje mobilne, web aplication/consulting, rozwiazania IoT, dedykowane systemy informatyczne, IT dla medycyny, web design/ marketing/ e-commerce.

Obecnie w tej branży jest zatrudnionych ponad 6 tys. pracowników, w małych, średnich i dużych firmach. Szanse na rozwój kariery w tym sektorze widzą studenci lubelskich uniwersytetów studiujący w ramach programów tworzonych we współpracy z firmami informatycznymi i odpowiadających potrzebom branży. Dzięki temu sektor IT w Lublinie jest ciągle wspierany przez wyszkolonych i gotowych do podjęcia pracy w zawodzie absolwentów. Niewielka odległość od Ukrainy jest również szansą na pozyskanie z tamtejszego rynku wykwalifikowanych pracowników.

Lublin zdaniem autorów raportu jest również jednym z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem lokowania działalności BPO. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu obok przetwórstwa żywności, przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego oraz branży logistycznej jest kluczową gałęzią gospodarki Lublina.

Lublin to międzynarodowe centrum usług medycznych

Z raportu dowiemy się także, że w mieście działa ponad 30% podmiotów z sektora zdrowia z całego województwa lubelskiego. Prowadzone są również badania naukowe we współpracy z partnerami z całego świata.

Do Lublina przyjeżdżają pacjenci z kraju i z zagranicy, aby skorzystać z porady ekspertów – w większości absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wielu z nich to specjaliści, którzy zdobywali swoją wiedzę i doświadczenie w ośrodkach zagranicznych. Są wśród nich m.in. wybitni neurochirurdzy i neurolodzy, kardiolodzy, onkolodzy, chirurdzy, ortopedzi czy okuliści.

W Lublinie została otwarta pierwsza w Europie i druga na świecie filia Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) z siedzibą w szwajcarskim Lugano, zaliczana do „Formuły 1” w okulistyce.

Klinika Okulistyki Ogólnej w zakresie okulistycznych chorób rzadkich oraz Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostały włączone do Europejskich Sieci Referencyjnych (ESR) jako unikatowe ośrodki eksperckie w Polsce.

W Lublinie istnieje również jedyny w Europie i drugi na świecie ośrodek oferujący eksperymentalną terapię komórkami macierzystymi skierowaną do pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym. Pacjenci z całej Polski korzystają tu również z pomocy specjalistów leczących rzadkie choroby naczyń. Jeden ze szpitali publicznych jest wiodącym ośrodkiem w Polsce, specjalizującym się w leczeniu wrodzonych zmian naczyniowych.

Rozwój podmiotów z branży wspiera współpraca w ramach Klastra Lubelska Medycyna. Klaster zrzesza obecnie ponad 140 członków, w tym uniwersytety, 10 szpitali publicznych i prywatnych oraz około 110 przedsiębiorstw technologicznych i świadczących usługi medyczne. Członkowie Klastra pracują wspólnie na rzecz wysokiej jakości usług prozdrowotnych i medycznych. Działalność Klastra tworzy również przestrzeń do rozwoju badań naukowych, innowacji i ich komercjalizacji, rozwoju przedsiębiorczości i internacjonalizacji przedsiębiorstw, jak również rozwoju przyjazdowej turystyki zdrowotnej do Lublina. Już dwukrotnie Lublin był miejscem spotkań ekspertów z całego świata w ramach międzynarodowych konferencji zdrowia „Health and Medical Tourism Summit Eastern Europe 2018” i „Health Tourism Forum – Lublin 2019”.

Pełny raport można znaleźć na stronie internetowej Colliers International.

Informacja o raporcie zostanie zamieszczona na stronie www.lublin.eu/biznes-i-nauka, www.gospodarczy.lublin.eu. KB