Awanse i odznaczenia u strażaków

24 maja na placu Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyły się powiatowe uroczystości z okazji „Dnia Strażaka”. Podczas apelu wyróżniono odznaczeniami, awansami i nagrodami strażaków oraz emerytów tutejszej komendy.

W uroczystości wzięli udział m.in.: przewodniczący rady powiatu Marek Nowosadzki i wicestarosta Henryk Czerniej, poseł Teresa Hałas, st. bryg. Szczepan Goławski – zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie, ks. Henryk Kozyra – kapelan strażaków i policjantów krasnostawskich, a także samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, OSP, dyrektorzy i kierownicy jednostek, na co dzień współpracujących z KP PSP, przedsiębiorcy, a także emerytowani pracownicy tutejszej komendy. W uznaniu zasług dla społeczeństwa oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych strażakom tutejszej jednostki zostały wręczone wyróżnienia, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał: Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” asp. sztab. Grzegorzowi Jabłońskiemu, a Brązową kpt. Mirosławie Tywoniuk. Komendant główny PSP nadał stopień: aspiranta – mł. asp. Marcinowi Manachiewiczowi. Lubelski komendant wojewódzki PSP w Lublinie nadał stopień: starszego ogniomistrza: Stanisławowi Baranowi, Rafałowi Brzyszko, Rafałowi Dziedzicowi, Jarosławowi Fornalowi i Tomaszowi Smylowi, młodszego ogniomistrza: Krzysztofowi Szadurze i Grzegorzowi Kwaśniewskiemu, sekcyjnego: Michałowi Krzysztoniowi i Pawłowi Szadurze.

Komendant główny PSP „za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” wyróżnił st. asp. Krzysztofa Wędzinę. Uchwałą prezydium zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony zosta asp. sztab. w stanie spoczynku Piotr Bojarczuk. Uchwałą zarządu wojewódzkiego OSP Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał st. ogn. Tomasz Smyl. Lubelski komendant PSP w Lublinie za wzorowe wykonywanie zadań służbowych przyznał nagrody pieniężne: st. ogn. Stanisławowi Baranowi i asp. Piotrowi Czemerysowi. Komendant Powiatowy Państwowej Straży PSP przyznał nagrodę pieniężną mł. asp. Piotrowi Szczygiełowi. Uroczystość prowadził kpt. Kamil Bereza. (kg)