Awantury na zebraniach

– Ty buraku! – grzmiała uczestniczka zebrania wiejskiego w Majdanie Ostrowskim (gmina Wojsławice) pod adresem jednego z mieszkańców swojej wsi. Nie mniej emocjonująco było podczas spotkania w sąsiednim Nowym Folwarku (gmina Leśniowice). W obu gminach zakończyły się zebrania wiejskie, na których wybrano sołtysów.

Zebrania wiejskie w gminie Leśniowice, na których planowano wybór sołtysów na kadencję 2019-2024, zapowiadały się emocjonująco. Niektórzy sołtysi zapowiadali, że po tym, jak stracili wynagrodzenia za inkaso podatków, nie opłaca się im już kandydować. Ostatecznie na 19 sołectw w 7 wybrano sołtysów innych niż dotychczasowi (Majdan Leśniowiski, Wierzbica, Leśniowice Kolonia, Leśniowice, Rakołupy Duże, Kasiłan, Sielec). Podczas zebrań wiejskich w jednym z sołectw doszło do awantury, o której głośno w całej gminie. Chodzi o Nowy Folwark, najmniejsze sołectwo w gminie Leśniowice, gdzie na spotkanie przyszło zaledwie 18 mieszkańców. Podzielili się na zwolenników i przeciwników dotychczasowej sołtys. Iskrzyło od emocji.

Jeden z zebranych ponoć mocno się zdenerwował i wołał, że dotychczasowa sołtys nie powinna już więcej pełnić tej funkcji. Mieszkańcy twierdzą, że takiej awantury na zebraniu wiejskim jeszcze nie było. Wypominano sprawy sprzed lat dotyczące m.in. budowy pobliskiego zalewu. Niektórzy mieli też wątpliwości odnośnie wyników głosowania na sołtysa. Ostatecznie jednak wybrano dotychczasową sołtys. Do incydentu doszło też na zebraniu wiejskim w sąsiednim Majdanie Ostrowskim (gmina Wojsławice). Jedna z zebranych miała szereg uwag do jednego z mieszkańców wsi. Skwitowała je dosadnie.

– Nazwała pana burakiem i wyszła z zebrania, trzaskając drzwiami – mówi nasz rozmówca. Pozostała część spotkania przebiegała już spokojnie. Wybrano nową sołtys. Jej poprzednikowi, który był sołtysem przez 35 lat, dziękowano za wieloletnią pracę i zaangażowanie. W gminie Wojsławice na 25 sołectw w 5 wybrano sołtysów innych niż dotychczasowi (ul. Grabowiecka, Majdan Ostrowski, Majdan, Rozięcin, Nowy Majdan). (mo)

Sołtysi wybrani w gminie Leśniowice: Bożena Czerniej – Rakołupy Duże, Teresa Prokop – Horodysko, Renata Stećko – Nowy Folwark, Mirosław Jakubiec – Rakołupy, Tadeusz Krzyszczak – Plisków, Elżbieta Malinowska – Kasiłan, Andrzej Dargiel – Sielec, Sabina Suchonos – Kumów Majoracki, Czesław Michalczuk – Kumów Plebański, Stanisław Mydlak – Wygnańce, Stefan Głaz – Alojzów, Halina Sitarz – Poniatówka, Edward Jabłoński – Teresin, Mariusz Poznański – Sarniak, Małgorzata Szkałuba – Majdan Leśniowski, Alicja Puczyńska – Wierzbica, Zbigniew Biłan – Janówka, Barbara Kuszel – Leśniowice Kolonia, Łukasz Szkałuba – Leśniowice.

Sołtysi wybrani w gminie Wojsławice: ul. Chełmska – Janina Skiba, ul. Grabowiecka – Magdalena Jędruszczak, ul. Krasnystawska – Sławomir Folusz, ul. Rynek – Anna Burda, ul. Uchańska – Mariusz Kumowski, Partyzancka Kolonia – Wanda Rożek, Wojsławice – Kolonia – Krystyna Piech, Stadarnia – Ryszard Wlazło, Czarnołozy – Elżbieta Górnik, Ostrów – Marek Pokrzywka, Majdan Ostrowski – Teresa Szwarc, Ostrów – Kolonia – Jolanta Tarajko, Majdan – Anna Kolodziejczuk, Trościanka – Krzysztof Polit, Witoldów – Ewa Kozłowska, Kukawka – Kazimierz Pazyna, Majdan Kukawiecki – Jadwiga Sidor, Turowiec – Izabela Charczuk, Putnowice Wielkie – Krzysztof Luchowski, Putnowice – Kolonia – Małgorzata Piróg, Wólka Putnowicka – Zbigniew Zieliński, Huta – Anna Kowalczuk, Rozięcin – Tomasz Florek, Stary Majdan – Monika Mielniczuk, Nowy Majdan – Justyna Kumowska.