Bal u „rolników”

Wymagało to sporo wysiłku, poszukiwania adresów, wielu godzin spędzonych w sieci. Jednak udało się. Dzięki pasji dwu osób, pań Magdaleny Nowackiej i Katarzyny Szymczuk, odbył się właśnie pierwszy Bal Absolwentów ZS CKR w Siennicy Różanej.

Imprezę zorganizowano 21 kwietnia w malowniczo usytuowanym Dworze Kębłów w Piaskach Wielkich. Świętowanie rozpoczęła część oficjalna poprowadzona przez Jacka Jagiełło, dyrektora ZSCKR i jego zastępczynię Annę Kowalik. W swoim wystąpieniu omówili zmiany, jakie przeszedł Zespół na przestrzeni lat, opowiedzieli też o jego aktualnej ofercie edukacyjnej. W zjeździe, oprócz absolwentów i nauczycieli ZS CKR, wzięli udział m.in. wójt Siennicy Różanej Leszek Proskura i księża kanonicy: Ryszard Siedlecki i Józef Serej. Część oficjalną poprzedziło uroczyste wprowadzenie sztandaru szkoły. W poczcie znaleźli się jej byli absolwenci – inicjatorki zdarzenia Magdalena Nowacka i Katarzyna Szymczuk oraz Emil Jarmonik. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się bogata kolekcja zdjęć, którą zgromadził specjalnie na tę uroczystość Grzegorz Małek. Część oficjalną zamknął recital Karoliny Kopeć – uczennicy ZS CKR. Wszystko zakończył bal. (k)