Bank już miejski, ale potrzebne pieniądze na remont

W wyremontowanym budynku przy ul. Dreszera ma powstać filia Centralnego Ośrodka Informatyki, w którym pracę znajdzie co najmniej kilkadziesiąt osób

Chełmski ratusz podpisał akt notarialny i jest już właścicielem budynku po dawnym banku PKO BP przy ul. gen. Orlicz-Dreszera. Kosztował 3,3 mln zł, z czego 2,2 mln zł miasto otrzymało z dotacji, a 1,1 mln zł wyłożyło z własnej kieszeni. Aby w budynku powstała filia Centralnego Ośrodka Informatyki, a taki jest cel, potrzebny będzie jeszcze remont budynku.

Na początku tego roku za aprobatą chełmskich radnych zabezpieczono w budżecie pieniądze na zakup budynku po byłym banku PKO BP przy ul. gen. Orlicz-Dreszera. Chodziło o wkład własny miasta, które złożyło wniosek o 2,2 mln zł dofinansowania na kupno tej nieruchomości. O tym, że miastu przyznano te pieniądze z rezerwy rządowej poinformowano w blasku fleszy w kwietniu br. na konferencji prasowej zorganizowanej tuż przed otwarciem II Kongresu Małych i Średnich Miast. Na spotkaniu tym, prezydent Chełma Jakub Banaszek i minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapowiedzieli powstanie w dawnym banku przy ul. Orlicz-Dreszera hubu technologicznego pod nazwą Centrum Rozwoju Regionalnego, będącego filią Centralnego Ośrodka Informatyki, czyli rządowej agendy. W czerwcu br. informowaliśmy, że ratusz wygrał licytację na zakup budynku po dawnym PKO BP. Wkrótce potem ratusz dopełnił formalności i podpisał akt notarialny, stając się właścicielem budynku po byłym banku przy ul. gen. Orlicz-Dreszera. Całość kosztowała 3,3 mln zł, z czego 2,2 mln zł to otrzymana  dotacja, a 1,1 mln zł pochodziło z miejskiej kasy. Wiadomo jednak, że to nie jedyne wydatki na ten cel, bo konieczny będzie jeszcze remont zakupionego budynku i dostosowanie go do potrzeb nowej instytucji.

– Jeśli chodzi o kwestie remontowe, to prowadzimy analizy w tym zakresie – informuje Gabinet Prezydenta Chełma.

Ośrodek zamiejscowy Centralnego Ośrodka Informatyki w Chełmie zająć ma się wypracowywaniem m.in. rozwiązań dla samorządów w kwestii cyfrowych usług. Projektowane w chełmskim centrum e-usługi mają następnie trafiać do systemów w całej Polsce. Zatrudnienie w hubie technologicznym znaleźć ma 50 osób. Podczas kwietniowej konferencji minister Cieszyński oznajmił, że Centralny Ośrodek Informatyki „zapewni wyposażenie oraz możliwości do tego, by takie cyfrowe usługi były w Chełmie projektowane i wdrażane”. (mo)

News will be here