Bariery niewskazane, bo rów za płytki

Niebezpieczny zakręt na drodze wojewódzkiej nr 816 w Stawkach znają chyba wszyscy kierowcy poruszający się tą trasą. W tym miejscu niejednokrotnie dochodziło do wypadków, także śmiertelnych, jak chociażby w styczniu br., gdy zginął 15-letni obywatel Rosji. Dlatego gmina Włodawa, po interpelacji złożonej na sesji RG przez radnego ze Stawek Artura Zalewskiego, zwróciła się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie o zainstalowanie w tym miejscu barier energochłonnych. Odpowiedź przyszła odmowna. ZDW zaproponował inne rozwiązanie.

Barier nie będzie…

W odpowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na pismo Urzędu Gminy Włodawa czytamy m.in.: „w sprawie lokalizacji metalowej bariery ochronnej po zewnętrznej stronie łuku poziomego drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol – Sławatycze – Włodawa- Dorohusk – Zosin km ok. 50+900 w miejscowości Stawki informuję, że ze względu na niewielką głębokość rowu odwodnieniowego przy wskazanym odcinku nie zachodzi konieczność lokalizacji bariery ochronnej. Z uzasadnienia wniosku wynika, że bariera miałaby zapobiegać przypadkom wypadnięcia z drogi pojazdów jadących po jej łuku. W przypadku ustawienia bariery i zaistniałej sytuacji kolizyjnej (np. wpadnięcie w poślizg podczas jazdy po łuku) mogłoby dochodzić do odbicia pojazdu od bariery ochronnej, a następnie do jego powrotu na pas przeznaczony do ruchu w przeciwnym kierunku. Tym samym wzrosłoby prawdopodobieństwo występowania zderzeń pomiędzy pojazdami, a przez to prawdopodobieństwo wzrostu ciężkości wypadków drogowych. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w tamtym miejscu uległoby wyraźnemu pogorszeniu – odwrotnie do celu, jaki miałoby przynieść ze sobą ustawienie bariery”.

…będą tablice

Dla poprawy bezpieczeństwa na zakręcie w Stawkach dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Andrzej Gwozda zaproponował inne rozwiązanie. W piśmie do UG Włodawa czytamy m.in.: „Po przeanalizowaniu parametrów technicznych przedmiotowego łuku poziomego drogi oraz warunków widoczności zdecydowałem o potrzebie podjęcia działań prowadzących do polepszenia postrzegania przebiegu drogi w tamtym miejscu. W związku z tym postanowiłem po prawej stronie na optycznych przedłużeniach pasów ruchu zlokalizować ciągłe tablice prowadzące U-3b i U-3c w taki sposób, aby wskazywały jadącym konieczność zmiany kierunku jazdy ze względu na łuk. W związku z powyższym w tut. Zarządzie będzie sporządzony stosowny projekt zmian w stałej organizacji ruchu na drodze nr 816. Po uzyskaniu opinii Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie projekt zatwierdzę, a następnie skieruję do wdrożenia”. (ad)