Będą nowe stroje!

Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie pozyskał 200 tys. zł unijnej dotacji na zakup nowych strojów ludowych. To efekt doskonałej współpracy trzech podmiotów: MDK-u, Rady Rodziców i Włodawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego. Za te pieniądze będzie można kupić jeszcze w tym roku ponad sto kompletów strojów dla Zespołu Tańca Ludowego „Włodawiacy”.

Pieniądze włodawski MDK pozyskał z grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Jak się chce, to wszystko można – chwali inicjatywę starosta Andrzej Romańczuk.
O potrzebie kupna strojów dla zespołów działających przy MDK-u we Włodawie mówiło się już od wielu lat. Trzeba było cholewki reperować, stroje sparciałe zszywać i łatać to, co się złatać już i tak nie bardzo dawało. – Wyposażenie zespołów artystycznych jest bardzo ubogie, często wybrakowane i w przypadku strojów ludowych – bardzo stare (nawet 40-letnie) i dlatego w słabym stanie (sprane materiały, przetarcia, dziury, łaty, itp.). Sfatygowane stroje zniechęcają członków zespołu do występów publicznych, a potencjalnych uczestników do przyłączenia się do zespołu – mówi dyrektor MDK, Marek Wójciga. Dlatego, gdy tylko pojawiła się szansa na pozyskanie znacznych pieniędzy na stroje z unijnej kasy, dyrektor natychmiast podjął inicjatywę. Skrzyknął stowarzyszenie działające przy MDK-u, Radę Rodziców i razem napisali wniosek. Co prawda, trzeba było mieć 10% na wkład własny, ale to nie był problem. – Dla tak wyjątkowej szansy warto było się zrzucić – mówi Dariusz Kurczuk z Rady Rodziców przy MDK-u.
Projekt dotyczy doposażenia zespołów artystycznych działających przy MDK we Włodawie – zespołów: tańca ludowego, tańca współczesnego, grup baletowych i teatralnych. Najliczniejszą grupą jest Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy”, który pracuje w pięciu grupach wiekowych od 6 do 19 lat. Łącznie w ramach wspieranych w projekcie zespołów działa 245 członków (dzieci i młodzież), pochodzących z różnych gmin obszaru LGD „Poleska Dolina Bugu”. – Nasz projekt był innowacyjny w skali całego obszaru, ponieważ ma charakter multidyscyplinarny – dotychczas na obszarze nie były realizowane projekty o charakterze doposażenia zespołów artystycznych aż czterech różnych dziedzin (taniec ludowy, taniec współczesny, balet i teatr). To pierwszy taki projekt – mówi dyrektor Wójciga.
Dzięki unijnym pieniądzom MDK kupi jeszcze w tym roku po 16 kompletów strojów ludowych: łowickich, podlaskich, rzeszowskich, śląskich, chełmskich, szlacheckich i kurpiowskich – łącznie 102 komplety. Do tego wiele par butów, pantofli, koszul, gorsetów, czepków, wianków i korali. (pk)