Profesor Załuska ponownie rektorem

Prof. Wojciech Załauska chwilę przed odebraniem oficjalnej decyzji o wyborze na rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kolejną kadencję, fot. Olga Matosiuk UM w Lublinie

Niemal jednogłośnie prof. dr hab. Wojciech Załuska został wybrany rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kolejną czteroletnią kadencję.

– W wyniku przeprowadzonego głosowania na rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2024-28,  funkcja ta została powierzona prof. Wojciechowi Załuska, który uzyskał 157 głosów za, przy 8 przeciwko i 2 wstrzymujących się. Profesor Załuska uzyskał ogromne poparcie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – poinformował zaraz po głosowaniu prof. Jarogniew Łuszczki, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1992 roku, stopień doktora habilitowanego – w 2001 roku, zaś tytuł profesora – w roku 2005. Jest specjalistą I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalistą w zakresie nefrologii, zdrowia publicznego, hipertensjologii oraz transplantologii klinicznej. Należy do American Society of Nephrology oraz European Dialysis and Transplantation Association, American Society of Internal Artificial Organs, American Heart Association, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Od 2006 roku jest również członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Funkcję rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pełni od 2020 roku.

– Dostałem mnóstwo energii do tego, żeby nasza Alma Mater, z którą jestem związany od zawsze, nadal się rozwijała, aby dalej funkcjonowała w glorii – powiedział prof. Załuska, odbierając decyzję o wyborze na rektora na kolejną kadencję. Rozwój przede wszystkim we wszystkich obszarach, w których nasza uczelnia pracuje. Myślę tutaj o edukacji zarówno dla naszych studentów jak i naszych młodych adeptów, i naszego środowiska medycznego. Rozwój nauki, czyli pozyskiwanie nowych możliwości, realizacji projektów naukowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. I oczywiście polepszenia w zakresie technologii i w organizacji pracy naszych jednostek klinicznych, które są skierowane dla dobra naszych pacjentów. Rd, fot. Olga Matosiuk UM w Lublinie

News will be here