Będą popularyzować spółdzielczość

Spółdzielcy będą mieli swoje święto. Już 18 października w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie odbędzie się Gala Spółdzielców 2017.


Spotkanie organizowane przez Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców poświęcone będzie kluczowym problemom dotyczącym polskiej spółdzielczości i skierowane jest do przedstawicieli spółdzielni, nauki oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, a także mediów.
– Chcemy popularyzować spółdzielczość jako ruch społeczno-gospodarczy, który kieruje się zasadami ochrony interesów konsumentów i producentów. Zależy nam na rozwoju i umacnianiu spółdzielni oraz rozszerzaniu zasad spółdzielczych na nowe kręgi społeczne, sprzyjaniu rozwojowi nowoczesnej spółdzielczości jako formy realizacji celów ideowych i gospodarczych przy pomocy wzajemnego współdziałania i wspierania się – mówi Ryszard Nowak, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców w Lublinie. B