Będą radzić społecznie

Jest nowa Rada Społeczna Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. W jej skład weszło m.in. trzech miejskich radnych.

Na ostatniej sesji rada miasta wybrała siedmioosobowy skład Rady Społecznej MSP ZOZ. Członkowie rady za udział w posiedzeniach nie pobierają żadnych wynagrodzeń. Spotykają się kilka razy w roku. W nowej radzie znalazło się trzech chełmskich radnych. Są to: Longin Bożeński, Dariusz Grabczuk i Ryszard Dżaman. Dwaj pierwsi pracowali w Radzie Społecznej MSP ZOZ w minionej kadencji. Ponadto do rady zostali wybrani: August Semeniuk, Grażyna Choma, Ewa Bielak i Lila Czech. Pierwsze posiedzenie nowej rady zostało wyznaczone na 22 marca br. (ps)