Będą się gimnastykować pod asfaltem

Zgoda na budowę podziemnej hali sportowej przy III LO, którego budynek obecnie przechodzi termomodernizację, już jest. Teraz pozostaje znaleźć ok. 30 mln złotych na sfinansowanie inwestycji

III LO im. Unii Lubelskiej dysponuje już zgodą na wybudowanie podziemnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem.


Na budowę naziemnej sali nie zgodził się miejski konserwator zabytków. Swoją decyzję uzasadniał ochroną zabytkowej panoramy Lublina w śródmieściu. Szacunkowy koszt budowy sportowej sali to koszt około 30 milionów złotych.

W lipcu liceum uzyskało zgodę na odstępstwo od przepisów nakazujących, by w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi poziom podłogi znajdował się poniżej poziomu terenu przy budynku”. Dla III LO jest to zielone światło do budowy podziemnej sali gimnastycznej przy swoim budynku przy placu Wolności 4. – Nie ma więc już żadnych przeszkód prawno-formalnych, by Unii dać nowe życie w postaci tak potrzebnej inwestycji. Głęboko wierzę, że tak samo myśli prezydent Lublina i radni naszego miasta – napisał Grzegorz Lech, dyrektor III LO, na swoim facebookowym profilu.

Wstępny, szacunkowy koszt budowy hali to około 30 milionów złotych. Ratusz zamierza starać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jednak kwota rządowego dofinansowania będzie wynosiła maksymalnie do 30% kosztów. Uczniowie III LO obecnie w trakcie zajęć sportowych korzystają z małej szkolnej salki, a także z obiektów zewnętrznych (sali Zespołu Szkół nr 1 na ul. Podwale). Nowa podziemna sala gimnastyczna ma zostać wybudowana tam, gdzie obecnie znajduje się asfaltowe boisko.

Termomodernizacja szkoły

Obecnie w III LO trwają, rozpoczęte w lipcu, prace termomodernizacyjne. W planach jest pomalowanie budynku, docieplenie go i odnowienie znajdujących się na szkole murali z wierszami lubelskich poetów. W szkole zostaną też wymienione wszystkie okna i drzwi, a drzwi wejściowe zostaną odnowione. Planowany jest też remont tarasów i zejścia do kotłowni oraz wymiana chodnika przed wejściem do szkoły. Szkoła zyska także nowe grzejniki instalacji c.o.

Odnowione zostaną też istniejące instalacje elektryczne. Zaplanowany termin zakończenia termomodernizacji LO to 31 lipca 2020 roku. Koszt tych prac wyniesie niemal 2,5 miliona złotych. W trakcie prowadzonych prac zajęcia będą odbywały się w zwykłym trybie.

Emilia Kalwińska