Będą szukać koronawirusa w ściekach

Umowa, którą podpisano w ubiegłym tygodniu w Centrum ECOTECH-COMPLEX, ma również znacznie szerszy wymiar współpracy. – Dotyczyć będzie bowiem prac wdrożeniowo-badawczych oraz działań dydaktycznych i edukacyjnych – podkreśla JM Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski (na zdjęciu drugi od prawej)

Lublin został pierwszym miastem w Polsce, gdzie ścieki będą badane pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2. Inicjatywa badawczo-rozwojowa UMCS, Gminy Lublin, MPWiK i spółki Nexbio ma pomóc we wczesnym wykryciu ognisk choroby i jeszcze skuteczniej z nią walczyć.


Pomysł na badania ścieków pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2 zrodził się po analizie badań, które prowadzone były w innych krajach. – Uznaliśmy, że my również w Lublinie możemy się tego podjąć, przy współpracy z odpowiednim partnerem. Po połączeniu zasobów MPWiK z wiedzą akademicką i biznesem daje nam to dodatkowe możliwości i otwiera przestrzeń do szerokiej współpracy przy badaniu wody i ścieków – mówił Sławomir Matyjaszczyk, prezes MPWiK sp. z o.o. w Lublinie, podczas specjalnie zwołanej konferencji, w której udział wzięli także rektor UMCS, prof. Radosław Dobrowolski, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, a także prezes Nexbio, Maciej Maniecki.

Ten ostatni mówił o tym, jak istotny dla akademickiego Lublina, miasta oraz biznesu jest podjęty w ubiegłym tygodniu projekt: – Ten pierwszy krok, który zrobiliśmy na przełomie roku, dzisiaj może przekształcić się w badania i projekty naukowo-badawcze, których rezultaty posłużą nam wszystkim – całemu społeczeństwu. Jesteśmy w stanie zrobić coś jako jedyni i pierwsi w Europie. Z entuzjazmem przyjmujemy zaproszenie do tego projektu. Dzisiaj wyzwaniem stojącym przed nami wszystkimi jest dobre wykorzystanie potencjału akademickości Lublina również jako elementu rozwoju gospodarczego naszego regionu. Ta synergia uczelni, potencjału badawczego i innowacji, które rodzą się w murach uczelni z samorządem oraz prywatnym biznesem, powinna stanowić wartość – podkreślał Maciej Maniecki.

Lubelski projekt jest pierwszym, takim w Polsce. Dzięki monitorowaniu ścieków będzie można wcześniej wykryć ogniska chorób wirusowych.

– Będziemy mogli określać zagrożenia związane z wirusem SARS- CoV-2 na terenie miasta ze wskazaniem na konkretne dzielnice i ulice – przyznaje prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych UMCS. – Planujemy poszerzyć nasze badania i przygotować się na przyszłe zagrożenia. Jesteśmy świadomi, ze nowe zagrożenia wirusologiczne niebawem nas dotkną. Planujemy także badania nad innymi czynnikami, które pozwolą na monitorowanie zdrowia naszego miasta, a później regionu.

Oprócz kwestii związanych z obecnością wirusa SARS-CoV-2 w lubelskich ściekach, niezwykle interesujący wydaje się również temat monitoringu mikrobiologicznego ścieków i metabolitów leków i narkotyków wśród mieszkańców Lublina, a także korelacji wzrostu zakażeń chorobą Covid-19 ze zmianą temperatury czy otoczenia. LK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here