Będą walczyć z suszą

Deklarację o współpracy przy zwalczaniu suszy podpisali prezydenci największych polskich miast. Lublin wraz z innymi miastami z Unii Metropolii Polskich chce walczyć z tym zjawiskiem. Chodzi m.in. o zwiększenie retencji wód oraz zapobieganie stratom wody.


– Susza jest zjawiskiem bardzo złożonym i aby zapobiegać jej skutkom, potrzeba wielopłaszczyznowych, szeroko zakrojonych działań prowadzonych nie tylko przez samorządy, ale również samych mieszkańców. Podejmując współpracę, liczymy na pomoc przy opracowaniu efektywnego systemu gospodarowania wodą w mieście – mówi prezydent Krzysztof Żuk.

Lublin, wraz z innymi miastami, będzie monitorował poziom i jakość zasobów wodnych, tworzenie nowych źródeł zaopatrzenia w wodę i jej retencjonowania. Samorządy apelują też o przyspieszenie prac nad rozbudową krajowego systemu monitorowania suszy oraz wprowadzenie zasad korzystania z wód śródlądowych do nawadniania terenów zielonych. – Miasta widzą konieczność opracowania przepisów związanych z ponownym wykorzystaniem zużytej wody, w tym oczyszczonych ścieków, na potrzeby rolnictwa, przemysłu oraz gospodarki komunalnej – tłumaczy Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Lublin już teraz stara się przeciwdziałać skutkom suszy. – Działania obejmują przede wszystkim zrównoważone zarządzanie zielenią miejską, czyli rzadsze koszenie, zakładanie łąk kwietnych i muraw ekstensywnych, które są bardziej odporne na suszę od tradycyjnego trawnika. To także podlewanie nasadzeń, zarówno nowych, jak i tych z lat wcześniejszych – wylicza M. Głazik.

W tym roku Lublin przyjął również program dotacji dla mieszkańców „Złap deszczówkę”. Pierwszy nabór wniosków na instalacje służące gromadzeniu wód opadowych rusza na początku czerwca. GR