Będą zabijać dziki

Starosta krasnostawski zezwolił na wykonanie odstrzału 20 dzików wałęsających się w Krasnymstawie w okolicach ul. Kościuszki.

8 czerwca do starostwa w Krasnymstawie wpłynęła interpelacja Mirosława Księżuka, radnego rady powiatu, w sprawie wyrażenia zgody na odstrzał redukcyjny dzików bytujących w okolicach ulicy Kościuszki w Krasnymstawie. Księżuk alarmował, że dziki są niebezpieczne, stwarzają zagrożenie dla mieszkańców, ponadto mogą roznosić groźne choroby, np. afrykański pomór świń.

– W przypadku gdy zwierzyna migrująca na tereny zamieszkałe przez ludzi, stwarza zagrożenie dla mieszkańców można zastosować normę zawartą w art. 45 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Łowieckie, która umożliwia odstrzał, w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej – zauważa starosta krasnostawski Janusz Szpak.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie pozytywnie zaopiniował konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji dzika w Krasnymstawie. Odstrzał ma zostać wykonany przez myśliwych z Koła Łowieckiego nr 24 Lis w Łopienniku Górnym oraz Koła Łowieckiego nr 16 Szarak w Krasnymstawie, wzdłuż rzeki Wieprz (po obu stronach rzeki) do granicy obwodów.

Odstrzał może być realizowany z następującymi zastrzeżeniami: będzie wykonany tylko z nadziemnych urządzeń np. ambona, zwyżka, będzie prowadzony w ciągu doby, od 1 godziny przed zachodem słońca do 1 godziny po wschodzie słońca.

– Odstrzał powinien być prowadzony z zachowaniem zasad bioasekuracji. Obszar realizowania odstrzału zostanie oznakowany, a ludność miejscowa lub napływowa zostanie powiadomiona o prowadzonym odstrzale redukcyjnym – dodaje Szpak. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here