Będzie gdzie usiąść

43 ławki z remontowanego placu Litewskiego pojawiają się na placu Łokietka, przy ul. Królewskiej, na placu Wolności, a także na Starym Mieście.
Przy Trybunale Koronnym ustawionych zostanie aż 11 ławek. Przy schodkach prowadzących do Muzeum Lubelskiego na Zamku pojawi się 8 ławek. Poza murami Starego Miasta usiąść będzie można przy ul. Świętoduskiej (2 ławki), Hempla i Peowiaków (3), placu Wolności (2), ul. Wróblewskiego (2), Teatrze Osterwy (2), u zbiegu ul. Zielonej i Staszica (4), przy ul. Królewskiej (4).
O lokacji siedzisk zadecydował Miejski Konserwator Zabytków we współpracy z Zarządem Dróg i Mostów. Przypomnijmy, że przed rokiem ścisłe centrum Lublina wzbogaciło się o 20 ławek na deptaku Krakowskiego Przedmieścia i o 12 ławek przy pl. Łokietka.CH