Będzie oczyszczalnia i kilometry kanalizacji

Umowy na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Łopiennik Górny podpisane. – Inwestycje te rozpoczynają proces porządkowania gospodarki ściekowej na terenie naszej gminy, która jako jedna z nielicznych na terenie województwa lubelskiego nie posiada własnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji – mówi wójt Artur Sawa.

Budowę oczyszczalni ścieków w Łopienniku Nadrzecznym wykona firma „AGBUD Łukasz Bucior” z Krasnobrodu. Obiekt zlokalizowany zostanie za amfiteatrem. Ma mieć 18 m długości i 14 m szerokości. Nie przewiduje się budowy punktu zlewnego dla ścieków dowożonych. Minimalna średniodobowa przepustowość oczyszczalni wyniesie 100 m3. Obiekt ma powstać w dwa lata. Prace pochłoną 5,8 mln zł, ale co ciekawe gmina nie wyda na ten cel ani złotówki. Budowa oczyszczalni zostanie sfinansowana z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z kolei budowę kanalizacji sanitarnej wykona firma „Zakład Remontowo-Budowlany” z Zamościa. Tu zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń dla sieci, która położona zostanie w miejscowościach Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Górny i Olszanka.

– Duży zakres zadania oraz wysokie koszty budowy kanalizacji sprawiają, że inwestycja będzie etapowana, w zależności od możliwości finansowych samorządu i pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – mówi wójt Sawa.

W ramach obecnej umowy wykonawca wybuduje sieć kanalizacyjną w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny i częściowo w miejscowości Łopiennik Górny (na załączonej mapie wyróżniono kolorem żółtym). Kolejne części Łopiennika Górnego oraz Olszanki będą realizowane w ramach następnych wniosków, po pozyskaniu dofinansowania.

Podłączenie indywidualnych nieruchomości do nowo wybudowanej sieci nastąpi na podstawie wydanych przez gminę warunków wykonania przyłącza kanalizacyjnego i będzie realizowane na koszt mieszkańca. (kg)