Będzie uchwała?

Ponad tysiąc mieszkańców Zielonego Osiedla na Wrotkowie poparło pomysł budowy brakującego odcinka ulicy Wapowskiego między ul. Domeyki i Samsonowicza. Projekt uchwały obywatelskiej w tej sprawie stanie na sesji 25 stycznia.


Dziś nawierzchnię tego odcinka stanowi tłuczeń. Zarząd Dróg i Mostów regularnie uzupełnia nim braki na wspominanym odcinku ul. Wapowskiego.
Dodajmy, że z prawnego punktu widzenia nie jest on drogą, gdyż przebiega w części po terenie prywatnym. Wapowskiego łączy się na skrzyżowaniu z Domeyki ciasnym zakrętem. Z trudem mijają się tu pojazdy. Po jednej stronie stoją betonowe bloczki oddzielające pokrytą tłuczniem drogę od chodnika.
– „Budowa ulicy Wapowskiego od czasu zamknięcia przejść pieszych przez wspólnoty mieszkaniowe, położone przy ulicy Domeyki, jest jedyną alternatywą pozwalającą na korzystanie przez mieszkańców z placówek oświatowych i kulturalnych, które zapewnia osiedle Nałkowskich. Jest to jedyne połączenie drogowe ze „Słonecznym Osiedlem”.
„Waga tej inwestycji została podkreślona podczas licznych spotkań z mieszkańcami oraz zebranych podpisów” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Podpisała go trójka mieszkańców reprezentujących społeczny komitet budowy: Łukasz Goleniewski, Paweł Soczyński i Elżbieta Raczyńska-Wójtowicz. – „Wnosimy o wykonanie brakującego odcinka ulicy Wapowskiego. Jest to niezwykle potrzebna inwestycja dla mieszkańców osiedla Zielonego i prosimy władze miasta o realizację naszego wniosku” – czytamy.
Mieszkańców wspiera w staraniach radny Piotr Popiel (PiS). – Dopełnili wszelkich formalności teraz liczą, że radni poprą ich inicjatywę.
Uchwalenie przez radnych tego obywatelskiego projektu zobowiązałoby ratusz do budowy brakującego odcinka Wapowskiego, poczynając od wykupu potrzebnych pod inwestycję gruntów, po samo uzbrojenie terenu, co na pewno wydłuży procedury przed rozpoczęciem prac.
Budowa „łącznika” Wapowskiego jest ściśle powiązana z planowaną na przyszłość budową ulicy Uhorczaka. Będzie to przedłużenie ulicy Diamentowej, zapewniające szybki wylot z Wrotkowa w stronę Zalewu Zemborzyckiego. Przebieg drogi wskazano w studium uwarunkowań przestrzennych. Miasto skłania się najpierw do wybudowania ulicy Uhorczaka. BCH