Bez identyfikatora ani rusz

Całkowity zakaz wjazdu taksówkarzy, ograniczenia dla restauratorów i mieszkańców – 1 lutego miasto wprowadziło bardzo restrykcyjny regulamin wjazdu na Stare Miasto. Straciły ważność wszystkie zezwolenia „na okaziciela”.


– Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych, dbanie o historyczny charakter Starego Miasta oraz uregulowanie kwestii wydawania identyfikatorów zezwalających na wjazd – informuje Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza. Na czas określony o identyfikator mogą ubiegać się: mieszkańcy Starego Miasta; podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub inną na terenie Starego Miasta (1 identyfikator na podmiot, obowiązujący w godzinach prowadzenia działalności); organizatorzy imprez, wydarzeń kulturalnych, społecznych, inwestorzy i podmioty prowadzące roboty budowlane lub remontowe; nowożeńcy (do 2 identyfikatorów na okres nie dłuższy niż trzy godziny w dniu uroczystości).

ZRDiM nie pobiera opłat za wydanie Identyfikatorów. Wnioski o ich uzyskanie wydaje Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM Lublin. – Przestrzegamy wszystkich użytkowników miejsc postojowych, aby parkować tylko w miejscach do tego określonych w identyfikatorze. Brak zastosowania się do powyższego będzie skutkować odebraniem uprawnienia do wjazdu – zapowiadają radni dzielnicy Stare Miasto w Lublinie, który brali udział w opracowaniu nowego zarządzenia.

– Stare Miasto jest najczęściej odwiedzaną częścią miasta przez turystów i mieszkańców. Piesi poruszają się wąskimi uliczkami, przez większą część roku funkcjonują tu ogródki gastronomiczne, w sezonie turystycznym organizowane są liczne imprezy kulturalne, które poprzez swój charakter przyciągają ogromną liczbę uczestników oraz ograniczają ruch poprzez stoiska wystawiennicze. Lubelskie Stare Miasto jest na tyle kompaktowe, że daje możliwość przemieszczania się pieszo z jednej części do drugiej. Wprowadzając ograniczenie wjazdu dla pojazdów, chcemy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i naszych gości – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Na teren Starego Miasta bez identyfikatora mogą wjeżdżać jedynie pojazdy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, służb komunalnych czy zaopatrzenia, a także pojazdy oznaczone kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, z dopuszczeniem parkowania wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach postojowych, przeznaczonych do wyłącznego użytkowania przez pojazdy osób niepełnosprawnych. (Identyfikator nie uprawnia do parkowania w strefie objętej zakazem ruchu).

Taksówkarze psioczą

Zarządzenie o zakazie wjazdu taksówek na Stare Miasto nie spodobało się lubelskim taksówkarzom. Obawiają się oni, że ich miejsca zajmą oferujące wspólne przejazdy pojazdy typu Bolt. – Pod Bramą Krakowską nie wolno! Naprzeciwko Bramy Krakowskiej nie wolno! Na przystanku w dół Lubartowskiej nie wolno!

Miasto od kilku lat sukcesywnie utrudnia nam pracę, a ludziom korzystanie z transportu jakim jest taksówka – podkreśla jeden z lubelskich taksówkarzy. – Kilka postojów w centrum zostało zlikwidowanych, ciągle ograniczenia i utrudnienia. Taki np. „Panek” dostaje przywileje, hulajnogi mogą stać lub leżeć gdzie chcą, rowery miejskie mogą nawet pływać w Bystrzycy ale taksówka najlepiej, żeby stała w krzakach – dodaje. (EM.K.)