Bez limitu, ale formalności te same

Zmiany w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od stycznia br. chełmianie mogą bez limitu zawozić na Bieławin określone odpady. Ale przepustki i ważenie obowiązują dalej.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Bieławin 5a prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Śmieci przyjmowane na PSZOK to papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, meble i odpady wielkogabarytowe, popiół, zużyta odzież, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Od 1 stycznia br. zniesiono limity na dostarczane odpady.

Pracownicy PSZOK mówią, że za wcześnie jeszcze, aby mówić o zwiększeniu zainteresowania chełmian wywozem śmieci na Bieławin, bo pierwsze oficjalne dane będą znane po zakończeniu pierwszego kwartału roku 2020. Informują też, że procedura funkcjonowania PSZOK pozostaje bez zmian z wyjątkiem zniesienia limitów dla mieszkańców Chełma.

Nadal obowiązują więc przepustki, bo – jak tłumaczą w PSZOK – to konieczne „ze względu na bezpieczeństwo samych mieszkańców dowożących odpady jak i pracowników dwóch sąsiadujących zakładów ZOM oraz ZWIK”. W nowym regulaminie obsługi PSZOK nie planuje się „zmian obsługowych” poza wprowadzoną zmianą zniesienia limitów dla mieszkańców miasta Chełm. Odpady na PSZOK nadal będą ważone.

– Ważenie odpadów na PSZOK jest niezbędne do właściwego planowania wywozu i zagospodarowania odpadów – informują w PSZOK. – Dodatkowo jesteśmy zobowiązani do prowadzenia pełnej bazy danych związanych z nowymi przepisami Ministerstwa Środowiska związanymi z systemem BDO, czyli bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. (mo)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here