Bezpieczna Piątka

27 uczniów klas IV-VI SP nr 5 w Krasnymstawie wzięło udział w eliminacjach do konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny”.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz zapoznanie uczniów z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Do rywalizacji przystąpiło 27 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Do gminnego etapu konkursu zakwalifikowali się: Natalia Dziedzic, Mateusz Antoniak, Diana Smorga, Szymon Kowalski, Aleksandra Pajer, Wojciech Pitucha. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Grzegorz Jaremek (KPP Krasnystaw), Alicja Bolesta (pedagog szkolny), Inga Droszcz (psycholog). (k)