Bezpieczniej przez gminę Żółkiewka

Kolejna droga powiatowa została przebudowana. Tym razem nowy asfalt pojawił się na odcinku Sobieska Wola-Tokarówka w gminie Żółkiewka.

W ramach zadania zmodernizowano odcinek o długości ponad 4,2 km. Całkowita wartość oddanej inwestycji wynosiła prawie 5,75 mln zł, z czego prawie 2,9 mln zł pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, a ponad 1,4 mln zł stanowił wkład gminy Żółkiewka. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sadex”. – Zakres inwestycji można podzielić na dwie części: rozbudowę drogi powiatowej obejmującą odcinek o długości 4,229 km oraz przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w miejscowości Żółkiewka – mówi Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie.

Modernizacja drogi powiatowej polegała na położeniu nowej nawierzchni, wykonaniu poszerzeń jezdni do szerokości 6 m, przebudowie 5 skrzyżowań, wykonaniu chodników, sześciu utwardzonych peronów przystankowych, zjazdów do pól oraz posesji, przepustów, rowu o długości 230 m, przejścia dla pieszych. – Jest to kolejny odcinek dróg zmodernizowanych dzięki samorządowi powiatu krasnostawskiego po to, by mieszkańcy powiatu mogli podróżować w bezpiecznych i komfortowych warunkach. O kolejnych inwestycjach będziemy sukcesywnie informować. (kg)