Biało-czerwono!

2 maja na terenie dworku starościńskiego w Krasnymstawie zorganizowano happening z okazji „Dnia Flagi”. Imprezę przygotował Krasnostawski Dom Kultury i działający przy nim Związek Harcerstwa Polskiego, przy wsparciu urzędu miasta.


W programie znalazły się m.in. konkursy wiedzowe dla dzieci i młodzieży, gry i zabawy integracyjne, konkursy plastyczne oraz wspólny polonez, w którym wzięli udział burmistrz Hanna Mazurkiewicz i wiceburmistrz Wojciech Kowalczyk. (k)