Biedronki złożyły przyrzeczenie

W Przedszkolu nr 8 w Krasnymstawie do grona przedszkolaków zostały przyjęte dzieci z grupy 3-latków, czyli „Biedronki”. Maluchy zaprezentowały krótką część artystyczną i złożyły ślubowanie przez starszakami i dyrektor Małgorzatą Nowicką. (k)