Biorą do woja

Wojsko prowadzi nabór do służby zawodowej. Poszukiwani są m.in. strzelcy, celowniczy, topografowie i kierowcy kat. C.

1. Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie-Wesołej, w której skład wchodzi chełmski garnizon, prowadzi kwalifikacje żołnierzy rezerwy do służby zawodowej w korpusie szeregowych. Zainteresowani powinni mieć odbytą służbę wojskową lub przygotowawczą. Poszukiwani są kandydaci na stanowiska: kierowca kat. B, kierowca kat. C, strzelec, celowniczy, topograf. Ci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, zostaną zatrudnieni w jednej z trzech jednostek: w Chełmie, Siedlcach lub Wesołej.
– Ktoś, kto decyduje się wstąpić do służby wojskowej musi mieć świadomość, że jej specyfika nie służy przywiązaniu do jednego miejsca. Pewną tego rekompensatą mogą być dodatki mieszkaniowe – mówi kpt. Zbigniew Gierczak, oficer prasowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie-Wesołej.

Kandydatów na zawodowych żołnierzy czeka rozmowa kwalifikacyjna oraz test sprawnościowy (bieg na 3000 metrów, bieg wahadłowy 10×10 metrów, podciąganie na drążku wysokim oraz skrętoskłony). Kpt. Gierczak zwraca uwagę, że aby realnie myśleć o służbie w 1. Brygadzie Pancernej, należy dobrze przygotować się do testu, bo jest on istotnym elementem prowadzonych kwalifikacji. Większą szansę na pracę będą mieli ci, który zaliczą test na ocenę bardzo dobrą, a nie dobrą czy dostateczną. – Kandydaci przygotowani są różnie – jedni otrzymują same piątki, inni ledwo oceny dostateczne, zdarzają się nawet dwóje – mówi mjr Tadeusz Kaczmarski, przeprowadzający testy sprawnościowe.
Ostatnim, szczególnie ważnym etapem prowadzonych kwalifikacji jest rozmowa z dowódcą brygady płk. Janem Rydzem. – Istotne jest, aby oprócz dobrze zaliczonego testu z wychowania fizycznego umiejętnie się zaprezentować przed dowódcą brygady, czyli potencjalnym przyszłym pracodawcą – mówi kpt. Gierczak. – Część kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej przygotowuje się równie starannie, jak do egzaminu sprawnościowego.
Kwalifikacje do służby prowadzone są we wtorki, ale nie w chełmskiej jednostce, lecz w siedzibie 1. Brygady Pancernej w Warszawie-Wesołej przy ulicy Okuniewskiej 1. Najbliższe kwalifikacje zaplanowano na 24 i 31 stycznia oraz 7 lutego od godz. 8.00. Aby do nich przystąpić, należy posiadać: wypełnioną ankietę personalną, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu dopuszczającego do zdawania egzaminu sprawnościowego, dokumenty potwierdzające tożsamość i ewentualny przebieg służby i posiadane kwalifikacje oraz strój sportowy. Szczegółowe informacje telefonicznie, pod numerami: 261 812 109 lub 261 812 344. (mo)