Bloki, bloki, bloki

Na klinie między ul. Czapskiego, Chodźki i Szeligowskiego planiści chcą dopuścić budowę nawet dziesięciopiętrowych wieżowców

Miasto czeka na uwagi mieszkańców do kolejnych siedmiu projektów zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Chodzi m.in. o Bronowice i obszary ul. Krzemionki, Przyjaźni, Firlejowskiej oraz Czechów Północny i klin między ul. Czapskiego, Chodźki i Szeligowskiego. O zmiany wystąpili właściciele położonych tam nieruchomości chcąc rozszerzyć ich przeznaczenie o funkcję mieszkaniową.


W przypadku ul. Krzemionki zmiany dotyczą terenów między ul. Krzemionki, Łęczyńską, Al. Witosa i linią kolejową (od północy), na której dziś znajduje się m.in. Centrum Handlowe „Wokulski”.

Na wniosek spółki Stalmet miejscy planiści chcą tam dopuścić również zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z budynkami do 22 m wysokości z zastrzeżeniem, że na każde mieszkanie do 50 mkw musiałoby przypadać jedno miejsce parkingowe (na mieszkanie do 70 mkw 1,2 miejsca, a powyżej 70 mkw 1,5 miejsca), a na każde takie miejsce przynajmniej jedno drzewo. Osiedle musiałoby być oddzielone od otaczających je ulic i torów kilku- kilkunastometrowym pasem zieleni. Przy ul. Przyjaźni o zmiany wystąpiła spółka Orange Polska, które chciała by należący do niej budynek dawnej centrali telefonicznej mógł być zaadaptowany na mieszkania.

Takie przeznaczenie zapisano w projekcie zmian w planie z zachowaniem wskaźników miejsc parkingowych jak w przypadku Krzemionki. Na działce między ul. Firlejowską, Łęczyńską, Składową i Zgodną kolejne bloki, w miejscu stojących budynków magazynowych, chce stawiać spółka Galadom. Nie pozwala na to obecny plan zagospodarowania, ale miasto chce to umożliwić. Budynki, tak jak trzy już stojące bloki, miałyby mieć cztery kondygnacje. Projekty zmian do 22 czerwca będą wyłożone w urzędzie miasta, a uwagi do nich można zgłaszać do 7 lipca.

Na zielonym klinie wyrosną wieżowce?

Do 6 lipca wyłożone do wglądu będą projekty zmian planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: J. Czapskiego i W. Chodźki, na Czechowie Północnym. Chodzi o trójkątną, blisko hektarową, zieloną dziś działkę między tymi ulicami, a ul. Szeligowskiego, naprzeciwko Auchana. Jej właściciele wystąpili do Ratusza o uzupełnienie dopuszczalnej tam funkcji usług komercyjnych o funkcję mieszkaniową wielorodzinną z usługami towarzyszącymi, z możliwością budowy domów studenckich.

Miejscy planiści takiej zmianie powiedzieli „tak”. – Zagospodarowanie i zabudowanie tego obszaru miasta wpłynie pozytywnie na ład przestrzenny. Wzbogacenie terenu o funkcję mieszkaniową jest także korzystne pod kątem stworzenia wielofunkcyjnej i atrakcyjnej tkanki miejskiej – przekonuje Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania UM Lublin.

Projekt zmian w planie dopuszcza na jednej części niezagospodarowanej dziś działki budowę bloków aż do 35 m wysokości (10 pięter), a na drugiej do 22 m. Na uwagi do projektu miasto czeka do 20 lipca, a dyskusję publiczną nad przygotowanymi przez planistów zmianami zaplanowało na 29 czerwca na godz. 13.00 w ratuszu przy Pl. Łokietka. Chęć wzięcia w niej udziału należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 25 czerwca. ZM

Uwagi tylko pisemnie

Uwagi do projektów planów należy składać na piśmie (Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną (planowanie@lublin.eu), ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here