Błyskawiczna sesja

Ostatnia sesja Rady Gminy Żmudź trwała zaledwie trzynaście minut. Radni zgodzili się na ponadlokalne porozumienie, dzięki któremu skuteczniej mają być pozyskiwane dotacje.

Na ostatnich sesjach rad gmin należących do LGD „Ziemi Chełmskiej” podejmowano uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. Jego celem ma być opracowanie i wdrożanie „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku”. Uchwałę w tej sprawie podjęli też żmudzcy radni.

– W ramach programów unijnych mają być dostępne środki finansowe dla tych mniej zamożnych gmin w województwie lubelskim, ale warunkiem pozyskania tych pieniędzy jest opracowanie strategii i partnerstwo z innymi gminami – tłumaczył żmudzkim radnym Łukasz Burak, zastępca wójta gminy Żmudź.

Sesja, na której podjęto uchwałę w tej sprawie, trwała zaledwie 13 minut. W porządku obrad był jeszcze tylko punkt dotyczący zmian budżetowych. Radni wprowadzili do budżetu pieniądze niezbędne do wypłaty mieszkańcom dodatków elektrycznych. Był to główny powód zwołania sesji. Przy okazji dołożono też 60 tys. zł na naprawy dróg.

Kosztowne inwestycje

Na kolejnym posiedzeniu radni prawdopodobnie będą radzili na temat wyłożenia dodatkowych pieniędzy na przebudowę oczyszczalni ścieków w Żmudzi. Rozbieżności cenowe w ofertach firm złożonych w przetargu są bardzo duże. Jedna oferta opiewa ma 7,4 mln zł, a druga na 11,7 mln zł, podczas gdy w gminnym budżecie zaplanowano na ten cel tylko 5 mln zł. Wiele wskazuje na to, że samorząd będzie musiał posiłkować się pożyczką, aby zrealizować to zadanie. Żmudzcy urzędnicy są zdeterminowani, aby wykonać tę ważną z punktu widzenia społecznego inwestycję.

W gminie Żmudź mają też zaplanowane inne inwestycje. Z powodów formalnych wciąż nie rozstrzygnięto przetargu na „przebudowę sieci dróg publicznych w gminie Żmudź”. W planach jest też przebudowa dwóch odcinków dróg w Żmudzi, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja na pierwszy odcinek wynosi 286 005, 74 zł (łączny koszt zadania to 572 011,47 zł), a na drugi 810 332,68 zł (łączny koszt inwestycji to 1 620 665,35 zł). (mo)