Boisko z herbem i plac zabaw

Jeśli przetarg pójdzie bez komplikacji, dzieci i młodzież z osiedla Słoneczne, a także z przedszkola przy „Trójce”, będą miały frajdę. Planowana na „Słonecznym” inwestycja obejmuje modernizację boiska do koszykówki.

Miasto ogłosiło przetarg, aby wyłonić wykonawców dwóch zadań zgłoszonych w ubiegłym roku przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Postępowanie jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a dotyczy modernizacji boiska do koszykówki na osiedlu Słoneczne oraz renowacji nawierzchni i ogrodzenia szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie.

W ramach pierwszego z zadań przewidziano m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymianę nawierzchni boiska na polipropylenową, wykonanie piłkochwytów. Prace obejmują też montaż nowych słupów z koszami i chełmscy urzędnicy w ogłoszeniu zwracają uwagę, że kosze te mają być przystosowane do wykonywania tzw. „wsadów zakończonych wieszaniem się zawodnika na koszu” oraz – opcjonalnie – montaż bramek do innych gier tj. piłki nożnej, piłki ręcznej. Co ciekawe, w planach jest też wykonanie grafiki herbu miasta Chełm w kole na środku boiska.

W ramach drugiego zadania, przy ZS-P nr 3, oprócz opracowania dokumentacji projektowej zaplanowano wykonanie nawierzchni „bezpiecznej”, tj. z płyt gumowych lub innego materiału syntetycznego, wraz z niezbędnymi warstwami podbudowy i obrzeżami oraz dostawę z montażem „urządzeń zabawowych”. Wokół placu zabaw ma być też zamontowane nowe ogrodzenie. (mo)